Gratis e-bok:

Hvor godt presterer ditt IT-utviklerteam?

9 kriterier for å analysere forbedringspotensialet

Denne e-boken gir deg gode innspill på et tema som CEO/toppledere og CTO/utviklingssjefer ofte er opptatt av:

- Hvor godt presterer mitt IT-utviklerteam?

Kan jeg slappe av, fordi vår performance allerede er på topp? Eller bør vi ta grep, mens vi fortsatt kan?

 

Svaret kan peke i tre retninger:

  1. Performance er på høyeste nivå. Alt ok.
  2. Performance er for lav. Vi må forbedre måten vi jobber.
  3. Performance er god, men vi leverer ikke nok likevel. Vi trenger flere ressurser

Ofte vil svaret være en kombinasjon av alternativ 2 og 3.

Hva gjelder for deg og ditt IT-utviklerteam?

 

Last ned din e-bok her:

Om forfatteren

Denne e-boken er skrevet av Øystein Baeko (Bækø).

Han er CEO og Co-Founder av Outsourceit International AS, som er selskapet bak tjenesten Facilitated Work Hub.

Med sin mangeårige erfaring med å lede og legge til rette for internasjonalt samarbeid om programvareutvikling i en rekke globale teknologibedrifter, finner Øystein stor glede i å se at stadig flere norske bedrifter får tilgang til gode utviklingsressurser, som et ledd i deres utvikling og vekst.

OB