Tjenester og Pris

 

Utfordringen

I Norge er det stor rift om de beste IT-utviklerne. Konkurransen om de beste hodene er tøff. Spesielt for små- og mellomstore bedrifter er det ekstra krevende å beholde flinke folk, som stadig får nye tilbud på bordet.

Mangel på utviklere kan hemme selskapets ambisjoner om vekst. Derfor må mange IT-sjefer tenke nytt, for å finne, dyrke og beholde kompetansen de har behov for.

 

Løsningen 

Nå kan du få IT-utviklere fra et av verdens beste utviklermiljøer, levert av Facilitated Work Hub.
Vi finner medarbeidere til ditt utviklerteam som har riktig kompetanse og motivasjon for et langsiktig arbeidsforhold hos dere. Basert på ditt selskap sine behov tar vi ansvar for å rekruttere, integrere og følge opp din nye IT-utvikler fra Facilitated Work Hub sitt faste, robuste utviklermiljø i Vietnam.

Pris: Hva koster det?

Å skaffe riktig kompetanse til riktig pris er selvfølgelig viktig for deg. Vi skjønner at du ønsker å vite hva det koster å få en utvikler fra Facilitated Work Hub.

Her får du vite det viktigste om prismodellen og de ulike kostnadsfaktorene.

Facilitated Work Hub er et norsk selskap, som blir din juridiske kontraktspartner. Dere blir fakturert i norske kroner, for å gjøre det enkelt og forutsigbart for deg.

 

Dette er det viktigste kostnadene:

  • Lønn til utvikler (kostpris)
  • Utstyr og software (kostpris)
  • Prosessen med å rekruttere den nye utvikleren som medlem i teamet deres
  • Daglig oppfølging, integrering og ledelse i Vietnam fra norske rådgivere.

Lønn

Det er du som avgjør lønnen, som blir forhandlet mellom deg som kunde og den nye utvikleren vi har skaffet. Rollen til Facilitated Work Hub er å gi råd til beste for begge parter.

For at dette skal bli mest mulig likt en ordinær ansettelse, er det viktig at lønnen fastsettes av deg som oppdragsgiver.

Lønnen dere betaler vil inneholde alle pålagte skatter, avgifter, forsikringer, avtalt bonus og eventuelle andre lønnsrelaterte ytelser som måtte være avtalt. 

New call-to-action

 

Interessert i å lære mer om våre kunders erfaring?

 

Bedrifter vi samarbeider med utvikler programvareløsninger som de enten anvender i eget selskap, selger som en tjeneste eller selger som et produkt eller en del av et produkt.

Felles for bedriftene er at de trenger utviklerkompetanse innen IT.

 

Referanser

Noria Logo
Med sine software-løsninger innen bedriftsforsikring og konsultasjon innen finans, har Noria vært en sentral brikke i norsk Fintech i over 30 år.
Noria AS
Mercell
Aksess Innkjøp AS (Nå en del av Mercell) utvikler softwaresystemer som forenkler og digitaliserer innkjøpsprosesser i norsk offentlig sektor.
Mercell
Akva Group

AKVA group er en verdensomspennende teknologipartner og leverandør av avansert utstyr og service til akvakulturindustrien.
Akva Group AS