Aksess Innkjøp
  • Trenger du dyktige utviklere? Facilitated Work Hub

Aksess Innkjøp

Aksess Innkjøp AS utvikler softwaresystemer som forenkler og digitaliserer innkjøpsprosesser i norsk offentlig sektor.

Et direktiv om automatisering av nevnte sektor sørget relativt nylig for et grundig hopp i etterspørselen etter Aksess Innkjøps systemer. Selskapets lille men svært kompetente utviklingsavdeling i Norge telte bare to mann. De hadde naturligvis ikke mulighet til å dekke etterspørselen alene.

I 2016 gikk Aksess Innkjøp sammen med oss for å eskalere software-utviklingen sin via vår employment facilitation. De ønsket en fast Senior Full-stack utvikler med erfaring innen .Net, C# og MVC. Videre måtte kandidaten kunne skilte med høy arbeidsmoral og fokus på kvalitet, og ikke være redd for å brette opp ermene og jobbe litt overtid i hektiske perioder. Vi lyktes i å finne, rekruttere og fasilitere en hardtarbeidende og erfaren utvikler som oppfylte alle kriteriene. Lønnsnivået ble Aksess Innkjøp og utvikleren enige om i fellesskap.

I dag har teamet doblet seg til to. I tråd med modellen vår jobber begge Senior Full-stack utviklerne på hubben tett med utviklingsteamet i Norge som likeverdige medlemmer, og ikke to separate enheter. Det er en del av servicen at vår norske tekniske konsulent jobber hardt for å konsolidere at teamene hjemme og ute skaper et optimalt og sømløst integrert samarbeid.

  • Date mai 1, 2016
  • Tags Aksess Innkjøp, Clients