Slik virker det

Steg 1: Hvem er du på jakt etter?

Start med å fortelle oss hvem du leter etter for din faste stilling: ønsket kompetanse, egenskaper, arbeidserfaring og andre kvalifikasjoner.
Vi tar hele rekrutteringsprosessen for å møte ditt langsiktige kompetansebehov for kontinuerlig produktutvikling.

Med vår oversikt og posisjon i markedet søker, tiltrekker og finner vi personene med nøyaktig de kvalitetene du etterspør på Asias tredje største teknologiarena. Vietnam har hele 250,000 softwareutviklere.

Vi siler ut toppkandidatene utifra dine stillingskrav. Du er selvsagt velkommen til å delta, gjerne via online intervjuer, både for selv å få et inntrykk og for å kunne presentere firmaet. Dette gir deg et solid grunnlag for å bygge relasjon med den enkelte utvikler.

Du avgjør og velger de som passer best inn i din bedrift. Du bestemmer lønn og arbeidsoppgaver, akkurat som med lokale ansatte. Slik sitter du på verktøyene for å beholde dine beste folk også i Vietnam.

Behov for flere dyktige utviklere? La oss finne en god løsning.

STEG 2: Vi tilrettelegger og fasiliterer

a) Vi tar arbeidsgiver- og personalansvaret:
Når du skaffer deg dyktige utviklere gjennom oss, er innføring i arbeidsoppgaver og daglig veiledning av dine ansatte det eneste du må tenke på.

b) Vi sikrer sømløs integrasjon:
Kontorutstyr og nett følger med hubben. Annet utstyr og lisenser velger du. Vi innfrir behovet så utviklerne får kompatibel infrastruktur med Norge.

c) Vi kjører on-boarding:
Å inkluderes som ansatt hos deg er en suksessfaktor. On-boarding gir din nye kollega inngående bedriftskjennskap og følelsen av tilhørighet fra dag 1.

d) Oppfølging og fasilitering:

I vår hub har vi norsk teknisk konsulent på fulltid. Han er alltid tilgjengelig for deg som kunde, veileder de ansatte, og forebygger og håndterer situasjoner.


e) Vi innfrir norske forventninger:
For optimal tilpasning til norsk arbeidskultur praktiserer vi flat struktur der ansattes innspill og ideer ikke bare verdsettes, men forventes.

f) Norskinspirert kontorfelleskap i Vietnam:
Et godt fagmiljø der alle jobber for norske kunder gir synergi. Læring via kunnskapsutveksling gir økt kulturforståelse, produktivitet og innovasjon.

STEG 3:

Du får en integrert kollega

Fellesskap og tilhørighet

Lagfølelsen, det å føle seg som likeverdige interne deltakere i suksessen, er utrolig viktig. Vår erfaring viser at det klart beste er å inkludere, integrere og behandle utviklerne på hubben som vanlige ansatte i ditt firma, slik at de aldri føler seg som et B-lag. Du tilbyr intern opplæring og bestemmer arbeidsoppgaver, akkurat som ved nyansettelser i Norge.

Klar og direkte kommunikasjon

Når dine nye ansatte kommuniserer og samarbeider direkte med dine in-house utviklere, dannes et god felleskap. Slik kan alle trygt dele domenekunnskap, sparre med hverandre, utvikle god dialog og bygge relasjoner, tilhørighet og tillit for effektivt kollegialt samarbeid.

Stabil arbeidsstokk

Med et langsiktig perspektiv på arbeidsforholdet får du verdifulle kollegaer det er verdt å investere i. Snart kan du forvente faglige sparringspartnere som bidrar med spennende kreative innspill.

Stabile Folk

Utviklere med lang fartstid for sine respektive norske arbeidsgivere
Integrer utmerkede utviklere fra Vietnam i ditt eget utviklingsmiljø. Øk ditt konkurransefortrinn.