Hvordan forsterket AKVA Group utviklerteamet med kompetanse fra Vietnam?

Akva Group

AKVA Group har ikke blitt verdens største selskap i sitt marked ved å ta spontane avgjørelser. Det ble derfor gjort grundige analyser og vurderinger av hele 20 ulike tilbydere fra ulike land da de skulle utvide utviklerteamet sitt. 

 

Vi tok en prat med daværende COO Inge Forseth om samarbeidet med Facilitated Work Hub. Hva ble utslagsgivende for at de valgte oss da utviklerteamet skulle forsterkes og hvilke erfaringer sitter de med i dag?


Kompetanse i fokus

Rett kompetanse var det AKVA Group så etter da de utvidet staben. Forseth kunne fortelle om gode tider for norske utviklere. I Norge er det stor rift om de beste IT-utviklerne. Konkurransen om de beste hodene er tøff. Det kan være direkte vrient å skaffe nok folk.

Steget inn i Vietnam handlet derfor definitivt ikke om å flagge ut arbeidsplasser til sub-optimale outsourcing-selskaper i lavkostland, men om å forsterke laget med kompetanse.

Dette ble de overbevist om at Facilitated Work Hub kunne levere.


New call-to-action

En grundig beslutningsprosess

AKVA Group hadde mange runder med en rekke bemanningsaktører før de bestemte seg for å samarbeid med Facilitated Work Hub. Forseth fortalte at referanser fra våre andre samarbeidspartnere og den norske tilknytningen spilte en tung rolle på den endelige beslutningen.IMG_0508

Forseth snakket med og møtte flere av Facilitated Work Hub sine samarbeidspartnere. I tillegg leste han seg gjennom både statistikk og dokumentasjon om felter som Vietnams utdannelses- og næringssektor. Ingenting ble overlatt til tilfeldighetene.

- Å bli valgt mellom 20 ulike nasjonale og internasjonale aktører, etter så grundig research, var selvsagt veldig stas, forteller Øystein Baeko, daglig leder i Facilitated Work Hub.


Forsterke, ikke erstatte

Det var nok en umiddelbar skepsis hos det norske utviklerteamet da de skulle samarbeide med et utviklerteam noen 9000 kilometer unna. Skepsis ble derimot raskt endret til entusiasme da de fikk innblikk i samarbeidsmodellen til Facilitated Work Hub.


Les mer: Slik virker det


Det blir lagt vekt på tett og god kommunikasjon direkte mellom utviklerne. Selv fra Vietnam vil utviklerne fungere på sammen måte som ordinære ansatte i AKVA Group, på samme måte som din kollega på nabokontoret, i nabobyen eller fra hjemmekontoret. Vi kaller det «Tech2tech», hvor fagfolk utvikler og kommuniserer best seg imellom, uten andre forstyrrende ledd.

AKVA Group Hackathon

Koronasituasjonen våren 2020 ble plutselig noe enklere å håndtere for utviklerteamet i AKVA Group.

- Det ble betydelig enklere å bytte til hjemmekontor for de som allerede var vant til å jobbe «remote» med utviklerteamet i Vietnam. De fortsatte rett og slett å jobbe på samme måte som før, men nå fra hjemmekontor, forteller Forseth.

Utviklerne i Vietnam er selvsagt med på interne arrangementer i regi av AKVA Group. Et eksempel på dette er to #Hackathons, som ble skoleeksempler på godt internasjonalt samarbeid, på tvers av grenser og tidssoner.

Med strategiske målsetninger om vekst er det uansett ingen som skal gjøres overflødige i AKVA Group. En tredobling i omsetning de siste årene, viser at de er et selskap som gjør noe (les: mye) riktig. Pilen peker definitivt oppover for vår samarbeidspartner.


Den «norske» måten å jobbe på

Fra Faciliated Work Hub sine lokaler i Vietnam, vil utviklerne oppleve et arbeidsmiljø som er likt Norge. En flat struktur, inkluderende ledelse og fokus på kombinasjon mellom selvstendig arbeid og teamsamarbeid.

- Norsk tilstedeværelse var helt avgjørende for at vi valgte Facilitated Work Hub, kan Inge fortelle under sitt første besøk i Vietnam.

AKVA Team 2

Den norske modellen, som gjenspeiles i alt fra arbeidskultur og struktur til kontrakter, kommunikasjon og utforming av lokaler. Dette er helt sentralt hos Facilitated Work Hub, og kanskje unikt?

Å forstå den norske kulturen er viktig for å kunne være en del av din bedrift. Alle utviklerne i Vietnam har derfor jevnlig samtaler med en kultur- og samarbeidskonsulent som sørger for god onboarding og støtte. Sammen med AKVA Group sikret vi god kommunikasjon og tilrettela for godt samarbeid på tvers av landegrenser.

Alle våre kunder holder til i Norge, og utviklerne vi rekrutterer for hver enkelt posisjon jobber herfra som faste kollegaer for sine norske arbeidsgivere. Slik blir vi en faglig selvforsterkende IT-klynge, der erfaringer om hvordan norske selskaper løser ting hele tiden utveksles. For AKVA Group betyr det et utviklerteam som kan fokusere på det de er best til.


Oppskalering for vekst

To dyktige og erfarne .Net-utviklere med 13 og 16 års erfaring startet våren 2019, og var fort i gang med app-baserte programmeringsoppgaver.

At AKVA Group er et selskap i vekst, med store internasjonale ambisjoner, er vel ingen hemmelighet. Med slike ambisjoner var en oppskalering av den interne kompetansen et tema fra start. Våren 2020 valgte derfor AKVA Group å utvide med ytterligere to utviklere i teamet, og har nå fire fullstack-utviklere og en frontend-trainee fasilitert fra Vietnam som samarbeider tett med utviklerteamet i Norge.


En markedsleder

Fra starten for 45 år siden har AKVA Group vokst seg stadig større, og særlig de siste årene har veksten eskalert med stor fart. Faktisk såpass mye at selskapet i dag er verdens største på området.

- Vi er størst ja, men mye fordi markedet i dag består av mange mindre aktører, forteller Forseth kledelig beskjedent.

Akva Group

AKVA Group utvikler og tilbyr tjenester og teknologi for bærekraftig biologi i industrier globalt.

- Ved å utvikle teknologi med fokus på å løse de biologiske utfordringene, bidrar vi til den videre utviklingen av en bærekraftig industri. God operasjonell ytelse og fiskevelferd er avgjørende for å oppnå gode resultater, og investering i vår teknologi vil bidra til å levere begge deler, forteller Forseth.

AKVA Group har en strategisk målsetning om å være den foretrukne samarbeidspartneren for sine kunder og tilby komplette tekniske løsninger og service både innenfor merdbasert og landbasert oppdrett. De leverer alt fra enkle komponenter til serviceoppdrag og komplette installasjoner.

- AKVA Group


Bærekraftig håndtering av fisk

Fiskeoppdrett, og da særlig av laks som AKVA Groups utstyr og løsninger i stor grad benyttes til, handler ikke om å oppbevare fisk i en tank, kaste oppi noe fôr, og la det stå til. Det er en rekke avanserte optimaliseringsalgoritmer som ligger bak planlegging av lønnsom og bærekraftig oppdrett.

Automatisering er i vinden som aldri før.

- Vi lager systemer som gir fiskerøkterne bedre beslutningskraft via mønster- og adferdsgjenkjennelse, forteller Forseth engasjert.

Akva.installasjon-kopi-1024x768

Sunnhet og trivsel spiller selvsagt også inn. Både for fisken, og dermed for ferdig produkt. Mens vaksinebruken går kraftig ned — faktisk er den atskillig høyere i kylling- og storfeoppdrett — har grønnere løsninger tatt mer over innen sjømat. Hydroperoksid-bruk mot f.eks lakselus, som skader skalldyr i omkringliggende havområder, erstattes oftere av rensefisk. Til rensefisk leverer AKVA blant annet monitorsoftware for å forbedre også denne bærekraftige og naturlige prosessen.

Det er mange viktige faktorer å ta hensyn til ved håndtering av levende fisk. I hvilken temperatur trives fisken best? Hvor store vannstømninger tåler de? Hva er de optimale bunnforholdene? Selv noen få desimaler forbedring på ulike detaljnivåer betyr enorm verdiøkning over tid.

For best mulig kontroll av miljøbetingelsene på oppdrettsanlegg har AKVA Group software– og hardwareløsninger. For å sørge for fortsatt vekst og videreutvikling av denne typen programvare trengs åpenbart innovative utviklere, og AKVA Group har en stor avdeling i Norge, noen programmerere i Chile og Canada. Og nå altså en avdeling fra Vietnam.

New call-to-action

 

AKVA Group

AKVA group er tilstede i alle markeder med kontorer i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Hellas, Island, Canada, Australia og Tyrkia.

AKVA group leverer teknologi og tjenester som bidrar til å løse biologiske utfordringer i den globale akvakulturindustrien.

God fiskevelferd og operasjonell ytelse sikrer lønnsomhet for kunden. Fra enkle komponenter til serviceoppdrag og komplette installasjoner, legger vi det til grunn. Solid akvakulturkompetanse, lang erfaring og høy innovasjonsevne kjennetegner selskapet og gjør oss i stand til å levere de beste løsningene både for landbasert og merdbasert oppdrett. 

 

Interessert i å lære mer om våre kunders erfaring?

Akva Group
AKVA group er en verdensomspennende teknologipartner og leverandør av avansert utstyr og service til akvakulturindustrien.
Akva Group AS
Noria Logo
Med sine software-løsninger innen bedriftsforsikring og konsultasjon innen finans, har Noria vært en sentral brikke i norsk Fintech i over 30 år.
Noria AS
Mercell
Aksess Innkjøp AS (Nå en del av Mercell) utvikler softwaresystemer som forenkler og digitaliserer innkjøpsprosesser i norsk offentlig sektor.
Mercell
Eltek Logo
Eltek Power Systems AS, med hovedkontor i Norge, er ledende i verden på analytiske kraftforsyningssystemer og energikonvertering.
Eltek AS
Imatis Logo
Imatis AS er et av Norges absolutt ledende selskaper innen e-helse teknologi, med sine mobile og fleksible integrerte e-løsninger for pasienter og sykehus.
Imatis AS
Elfo Logo
Elfo AS er en alt-i-ett-leverandør av software og service for detaljhandel og næringskjeder.
Elfo AS
Hogia Logo
Hogia Unitech AS utvikler logistikksystemer for transportsektoren, og har kredibiliteten i orden.
Hogia AS