Mange selskaper benytter seg av outsourcing når de ikke får tak i bra nok kompetanse selv, eller rett og slett finner ut av andre kan utføre gitte oppgaver og prosjekter bedre. Outsourcing, eller tjenesteutsetting på godt norsk, betyr egentlig bare at en virksomhet lar eksterne leverandører ta over en eller flere arbeidsoppgaver som virksomheten tidligere har stått for eller ønsker å gjennomføre. 

Det er som oftest en tidsbegrenset kontrakt for det ene prosjektet. Dette er best egnet som en kortsiktig løsning, når utviklerteamet er overarbeidet eller har mangel på kapasitet. 

Det finnes ingen grenser for hvilke typer oppgaver eller prosesser som kan outsources. Vi vil i denne bloggposten sette lys på når outsourcing kan være en god løsning, hvordan det struktureres, og fordelene og ulempene som kommer med dette. 

New call-to-action

Når kan outsourcing være nyttig? 

Å outsource arbeidsoppgaver og prosjekter kan være gunstig i flere tilfeller. Dersom du har engangsprosjekter som gjennomføres sjeldent er det kanskje ikke fornuftig å ansette en heltidsansatt. Og i tilfeller hvor bedriften mangler spesielle ferdigheter eller utstyr kan det være klokt å hente inn noen som innehar denne kompetansen. 

Den mest vanlige grunnen til at bedrifter velger å outsource oppgaver i tilfellene nevnt over, er fordi de opplever at de kan spare penger ved å gjøre det på denne måten. Ofte er også kompetansen som tilgjengeliggjøres svært attraktiv for bedriften i et marked hvor det å få tak i rett kompetanse oppleves som utfordrende. 

Les mer: Hvilke rekrutteringsstrategier bør du vurdere når du trenger nye utviklere?

Slik strukturerer du outsourcing

Det finnes en rekke ulike måter å strukturere outsourcing på. Dersom dere er helt sikre på hva dere skal ha, kan dere betale per prosjekt og skalere opp og ned etter behov. Forhåndsavtalt pris for totalt prosjekt skaper forutsigbarhet. 

I tilfeller hvor du er usikker på det endelige produktet og hva det vil kreve av arbeidsmengde, kan du velge å betale per utførte timer. 

Disse spørsmålene kan det være lurt å stille seg selv når du skal outsource et prosjekt eller oppgaver:

  • Er det et langtids- eller korttidsengasjement?
  • Hva er grunnen til at du ønsker å outsource, og hvilke forventinger kommer med dette?

Når du har funnet aktuelle kandidater er det viktig å se på følgende:

  • Dersom det er over lang tid og/eller med høy risiko, hvordan tjener de penger?
  • Matcher timeprisen inntekt eller suksess?
  • Hva kan være til fordel for dem, som ikke er bra for deg?
  • Hvilken risiko tar de dersom de ikke lykkes?
  • Og hva er insentivet deres til å fullføre sammenlignet med å ta et annet prosjekt med de samme ressursene?

Fordeler, ulemper og utfordringer

Outsourcing kan være et godt forretningskonsept, men det krever modenhet både i planlegging og gjennomføring for å være sikker på å lykkes. Ved bruk av rett strategi kan du holde kostnadene lave og forutsigbare, og du kan få tilgang på kompetanse og talent fra hele verden. 

Å outsource oppgaver eller deler av bedriften kan innebære høy risiko om arbeidet som utføres ikke er av god nok kvalitet. Du er prisgitt god kommunikasjon, og tydelige krav og spesifikasjon til hva som skal utføres. Valg av rett samarbeidspartner er essensielt, så her er det viktig å kartlegge og gjøre seg kjent med potensielle samarbeidspartnere. 

Kompetanseoverføring fra prosjekt til bedrift er også kritisk. Hvem skal drive videreutvikling og vedlikehold når prosjektet er ferdigstilt? Du kan risikere at utviklerne du har tilgang på ikke fungerer for deg. Dessuten vil ofte deres oppmerksomhet være spredt mellom flere prosjekter og kunder. 

Les mer: Bruker du for mye tid på å søke etter utviklere? 

Kort sagt

Gjør du grundige vurderinger, kartlegger og planlegger godt, kan outsourcing av oppgaver og prosjekter vise seg å være kostnadseffektivt og gunstig i forhold til kompetanse. 

New call-to-action

 

Øystein Baeko

Written by Øystein Baeko

Øystein er er CEO og Co-Founder av Facilitated Work Hub

Med sin mangeårige erfaring med å lede og legge til rette for internasjonalt samarbeid om programvareutvikling i en rekke globale teknologibedrifter, finner Øystein stor glede i å se at stadig flere norske bedrifter får tilgang til gode utviklingsressurser, som et ledd i deres utvikling og vekst.

Ønsker du å motta nye artikler
fra fagbloggen rett i innboksen?

 

"En fagblogg for toppledere og utviklingssjefer"
Av Facilitated Work Hub

Abonner her: