Som utvikler jobber man stort sett i team. Et gjennomsnittlig IT-utviklerteam i norske bedrifter består som regel av 5-6 utviklere og oppover. På utviklerteam vil du finne en rekke ulike roller, fra junior til senior. Hovedtrenden i norske selskaper er at utvikleravdelingen ofte er små team og utviklerne har mange roller å dekke. Dette krever at de presterer og produserer på høyt nivå, og at de innehar spesifikke kvaliteter.

Når man skal analysere utviklerne er det viktig å ta hensyn til om teamet de er en del av jobber face-to-face eller remote, da dette krever ulik vektlegging av de ulike personlige og faglige egenskapene. Her vil nok mange være berørt av at pandemien har endret arbeidsmetoder og ført til en mer remote arbeidsmodell.

Så hvordan vet du at noen i utviklerteamet er mer produktiv og mer verdifull enn andre? Du gjør det bare. Du vet det når du ser det. Om du stopper opp og tenker gjennom det, vil du nok se at de flinkeste individene har noen egenskaper som gir det lille ekstra.


New call-to-action


Personlige egenskaper

Utviklernes personlige egenskaper er vel så viktige som de faglige egenskapene. Utviklere med disse personlige egenskapene er verdifulle og viktige for et utviklerteam og bedriften:

 • Initiativrik på selvutvikling: utviklere som har egenskaper til å utvikle og utfordre seg selv. De ønsker å stadig lære mer, og leser seg opp på fagstoff på fritiden.
 • Presenterer ideer: utviklere som kommer med ideer og innspill underveis, uten at det er forventet av dem.
 • Deler kunnskap: utvikleren er flink til å dele kunnskap og erfaringer med resten av teamet.
 • Selvstendig og initiativrik: har utvikleren evne til å være selvstendig ved behov, samtidig som hen tar initiativ?
 • Tar instrukser: vel så viktig for et utviklerteam er det å ha utviklere som “bare” gjør jobben. Har man kun utviklere som stiller spørsmål, kommer med ideer og innspill, kan det ta tid å få jobben gjort.

Å ha et utviklerteam med en kombinasjon av utviklere som “gjør jobben” og utviklere som bidrar med ideer og innspill er verdifullt. Dette krever at produkteier eller utviklingssjefen, avhengig av strukturen i avdelingen, legger til rette for begge personligheter, og er klar over styrker og svakheter med begge typene. 

Utviklere er veldig ofte introvert, men sitter på verdifull kunnskap og info som bør deles med resten av teamet. Som leder må du få det beste ut av alle parter - både de snakkesalige og de som må få en liten dytt for å ta plass.

Les mer: Hva bør du se etter når du rekrutterer nye utviklere?

 

Faglige egenskaper

Dette finnes en rekke subjektive vurderinger du kan gjøre på utviklernes faglige egenskaper. Du kan gjerne ikke tallfeste det, men ved å sortere dem kan det gi deg noen mer "objektive" vurderinger for hvor produktive utviklerne er.

Eksempler på subjektive vurderinger for den enkelte utvikleren:

1. Er utviklerens hastighet på feilretting tilstrekkelig?

Tid er penger, også i denne bransjen. Og ofte kan det være kritiske ting som må rettes opp i. Da er det helt avgjørende å ha dyktige utviklere som er raske med å identifisere problemet og å feilrette. 


2. Blir et minimalt antall feil rapportert mot hans / hennes kode, og i hvilken grad fungerer koden slik den er designet?

Feil og mangler ved koder fører til mye ekstra arbeid. Ikke nok med at feilen må identifiseres, den må også rettes opp i. Det brukes verdifull tid på en kode som burde vært i orden fra start. 

3. Lærer og forbedrer utvikleren stadig ferdighetene sine?

Læringen stopper ikke ved at utvikleren har fått jobben. Suksessfulle utviklere jobber stadig for å forbedre seg selv. Programmeringsteknologien utvikler seg kontinuerlig. En utvikler må vise at de raskt setter seg inn i nye teknologier, verktøy og metoder. Når en utvikler forstår kjernen i programmering, bør de enkelt kunne tilegne seg ny kunnskap. Læring er viktig, og det finnes mange måter i lære på.


4. Er utvikleren stolt av koden sin, og sørger for at den er ren, testet, lett å lese og lett å vedlikeholde?

Dette er en stadig mer avgjørende egenskap ved høykvalitets programvareutvikling. Unngå å komplisere koden med flere funksjoner. Plutselig blir den vanskelig å lese, gjenbruke og teste, og utvikleren bruker mer tid på å forstå koden enn å skrive den. Dyktige utviklere er stolte av håndverket sitt. De skriver effektiv kode som er gjennomtenkt og godt testet. De er opptatt av å levere kvalitet ned til minste detalj, mens de klarer å ivareta fremdrift og tidsfrister. 


5. Leverer utvikleren i samsvar med forventet resultat både på tid og kostnader for selskapet, en sluttbruker eller en kunde?

For å lykkes med dette er det avgjørende at topputviklere er i stand til å se forretningslogikken i det de lager, og avgjørende for ledere å rekruttere utviklere som kan se forbi selve kodingen. 

6. Kan utvikleren gjenkjenne fremdriften i systemutviklingen, og slå fast hvor de står på et gitt tidspunkt?

Dette henger også sammen med at utvikleren må klare å se "det store bildet" og forretningslogikken. De må kjenne prosessen og produktutviklingen, og å kunne holde oversikten. 

 

Les mer: Hvordan beholde dine beste IT-utviklere?

 

Hvorfor er det viktig å analysere egne utviklere?

Det er flere avgjørende grunner til at man jevnlig bør analysere utviklerne og deres prestasjoner. 
 • Identifisere de som tilfører organisasjonen stor verdi – og ivareta dem. En utvikler som leverer bra, og som også bidrar til at andre leverer bra, er en viktig del av teamet.
 • Oppfølging og synliggjøre forbedringspotensialet for utvikleren. Per i dag er det få utviklere på markedet i forhold til behov. Dette fører til at mange sitter med utviklere de ikke er helt fornøyde med, i mangel på alternativer. Det krever at man jobber godt med utvikling og forbedring av de utviklerne man faktisk har.
 • Grunnlag for lønnsnivå. En analysering av utviklerne kan synliggjøre hvem som sitter med et for høyt lønnsnivå ift. leveranse, og hvem som bør justeres opp i lønn.
 • Rekrutteringsmetodikken. Hvor ofte treffer du på rekrutteringen? Er du dyktig på å rekruttere riktige folk? Og hva gjør du dersom du ikke treffer bra nok?
 • Designe sammensetning av teamet. Har du en god kombinasjon av løsningsorienterte tenkere, og de som får jobben gjort uten spørsmål? Se på totalen.
 • Avdekke hvem man må vurdere å la gå. Ved å analysere utviklerne klarer du å identifisere primadonnaene - de som ikke leverer, men har høye tanker om egen kompetanse. Disse ødelegger ofte for resten av teamet.

 

Kort sagt:

Det finnes ikke nødvendigvis en tydelig sjekkliste med ja/nei-svar på om utvikleren din er høyt presterende. Men ved å vurdere egenskapene og leveransene i punktene nevnt, vil du få et tydeligere bilde på hvem som leverer etter ønske og krav, og hvem som må følges opp og veiledes for forbedring. 

New call-to-action

Øystein Baeko

Written by Øystein Baeko

Øystein er er CEO og Co-Founder av Facilitated Work Hub

Med sin mangeårige erfaring med å lede og legge til rette for internasjonalt samarbeid om programvareutvikling i en rekke globale teknologibedrifter, finner Øystein stor glede i å se at stadig flere norske bedrifter får tilgang til gode utviklingsressurser, som et ledd i deres utvikling og vekst.

Ønsker du å motta nye artikler
fra fagbloggen rett i innboksen?

 

"En fagblogg for toppledere og utviklingssjefer"
Av Facilitated Work Hub

Abonner her: