Det har skjedd mye de siste årene som har direkte innvirkning på norske bedrifter. Spesielt pandemien og hvordan den tvang ansatte på hjemmekontor, har tvunget oss til å se nærmere på bedriftskulturen internt. 

En god og riktig bedriftskultur er viktig av to hovedårsaker:

  • Tiltrekke riktige og dyktige medlemmer til teamet
  • Bidra til trivsel, motivasjon, fremgang og suksess for å holde på de rette utviklerne 

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva en god bedriftskultur er, og hvordan du kan bygge opp en god kultur i din bedrift. 

 

New call-to-action

 

Hva er god bedriftskultur? 

Undersøkelser fra USA rett etter pandemien viste at ansatte plutselig hadde lettere for å skifte jobb fordi de følte mindre tilknytning til firmaet sitt når de aldri var innom. 

Dine og våre ansatte bruker betydelige deler av sine våkne timer på å jobbe. Derfor er det viktig å legge til rette for tilfredsstillende oppgaver og et arbeidsmiljø som gir økt effektivitet og motivasjon gjennom trivsel og rom for utvikling. 

Verdier, normer og praksiser som styrker samarbeid og bidrar til et positivt arbeidsmiljø er alle viktige faktorer i en bedriftskultur. Dette omfatter også ansattes tillit til ledelsen, støtte til personlig og profesjonell utvikling, og en følelse av at alle bidrar til et felles mål.

 

Derfor er det viktig 

Først og fremst er bedriftskulturen et viktig verktøy for å tiltrekke og beholde de riktige utviklerne. Bedriften er et lag, og man må ha en del fellesnevnere for å fungere optimalt sammen. Kulturen er en definisjon på hva disse fellesnevnerne er, og må samsvare med bedriftens mål, ambisjoner og strategi. 

Med en uklar kultur passer de aller fleste ganske bra, men man klarer ikke skille ut de som ikke passer i det hele tatt, eller de som passer svært bra. Du mister dermed muligheten til å tiltrekke de rette og dyktigste utviklerne. 

En god bedriftskultur kan også fremme ansattes motivasjon, tilfredshet og lojalitet, noe som kan føre til økt produktivitet og bedre resultater. 

Det er viktig å tiltrekke ansatte som matcher bedriftskulturen fordi deres personlige verdier, holdninger og atferd vil påvirke bedriftens dynamikk og resultater. Ansatte som er en god match med bedriftskulturen, vil være mer tilbøyelige til å følge bedriftens regler og prosedyrer, samarbeide godt med andre, og bidra positivt til arbeidsmiljøet. 

De vil også være mer lojale og dedikerte til bedriften og dens mål, noe som kan føre til mindre sykefravær og høyere produktivitet. Det kan også bidra til å fremme et positivt omdømme og bedre forretningsresultater.

 

Les mer: Hvordan sikre god kommunikasjon med utviklerteamet? 

 

Slik bygger du en god bedriftskultur

Det er mange spørsmål man bør ta stilling til, og med en helhetlig tilnærming legge til rette for at man både tiltrekker seg de rette medarbeiderne, og at kulturen møter forventningene deres. 

  • Hvilket innsatsnivå krever vi?
  • Hvilke rutiner, verktøy og støtteapparat har vi?
  • Hva baseres samhold og teamfølelse på? Er det innsatsen og resultatene man oppnår sammen på jobb, eller det sosiale?
  • Hvordan defineres suksess? Baserer man det på profit eller andre aspekter?

Allerede i rekrutteringsprosessen bør du ta hensyn til bedriftskulturen. Mange starter med å skrive stillingsutlysningen med fokus på skills, erfaring etc. I stedet – start med målet. Hva er målet/utfallet du ønsker med å ansette? Jobb bakover derfra ved å avklare hvilke egenskaper som kreves i nye ansatte for å nå dette målet. 

I tillegg bør du ha et langsiktig fokus i rekrutteringsintervjuene, som beviser for utviklerne at dere vil investere tid og penger i dem nettopp fordi de skal bli fullverdige og integrerte medarbeidere — og ikke simple underleverandører. I outsourcing-sektoren generelt opplever de vanligvis det stikk motsatte.

 

La oss se på andre viktige faktorer som spiller inn på hvor god bedriftskulturen er i bedriften:

 

Kommunikasjon

Dette punktet kan ikke nevnes nok – kommunikasjon er nøkkelen til suksess i alle områder i livet, inkludert på arbeidsplassen. Sørg for å ha åpne og effektive kommunikasjonskanaler slik at utviklere kan diskutere ideer, løse problemer og dele kunnskap med hverandre.

 
Fleksibilitet

Utviklere trenger ofte å kunne jobbe på sine egne tidsplaner og i sitt eget tempo for å oppnå de beste resultatene. Bedrifter bør tilby en viss grad av fleksibilitet for å tillate utviklere å jobbe på en måte som passer best for dem. 


Samarbeid  

Samarbeid er viktig for å utvikle kvalitetsprogramvare. Bedrifter bør fremme samarbeid blant utviklere ved å legge til rette for tverrfaglige team og regelmessige samarbeidsøkter.


Læring og utvikling

Teknologi endrer seg stadig, og utviklere må være oppdaterte på de nyeste teknologiene og metodene. Bedrifter bør støtte utvikleres læring og utvikling ved å tilby kurs, konferanser og andre læringsressurser.

 

Les mer: Hvordan gi dine utviklere god oppfølging?

 

Kort sagt

Ved å fokusere på disse elementene kan bedrifter skape en god bedriftskultur som vil tiltrekke seg de beste utviklerne, og støtte og utvikle utviklerne videre. På sikt vil dette føre til bedre produktivitet, høyere tilfredshet og en mer stabil arbeidsstyrke.

Flat struktur med et langsiktig perspektiv skaper en sterk følelse av tilhørighet og lojalitet hos dine ansatte. Her føler de seg sett, lyttet til, respektert og verdsatt. Akkurat slik dyktige fagfolk fortjener, både ute i verden og på kontoret ditt i Norge.

New call-to-action

 

Øystein Baeko

Written by Øystein Baeko

Øystein er er CEO og Co-Founder av Facilitated Work Hub

Med sin mangeårige erfaring med å lede og legge til rette for internasjonalt samarbeid om programvareutvikling i en rekke globale teknologibedrifter, finner Øystein stor glede i å se at stadig flere norske bedrifter får tilgang til gode utviklingsressurser, som et ledd i deres utvikling og vekst.

Ønsker du å motta nye artikler
fra fagbloggen rett i innboksen?

 

"En fagblogg for toppledere og utviklingssjefer"
Av Facilitated Work Hub

Abonner her: