Mange virksomheter trenger dyktige kunnskapsmedarbeidere for å skape vekst. Tidligere var det gjerne maskinene som var den viktigste produksjonsfaktoren. Nå er det hodene til folk som er kritisk. Tilgang på flinke medarbeidere som har høy fagkompetanse innen sitt felt og som klarer å bruke den når de samarbeider med andre, er i dag en av mest etterspurte kvalitetene for mange virksomheter.

Hva må da til for at du som arbeidsgiver skal framstå som attraktiv, og tiltrekke seg de flinkeste? Hva må man gjøre for at dyktige folk skal ha lyst til å komme å jobbe hos akkurat deg? Og når de har begynt; hvordan skal man klare å holde på dem og hindre at de flinkeste slutter?

Les mer: Hvordan beholde dine beste it-utviklere?

 

I denne artikkelen vil vi se nærmere på noen tips for å tiltrekke seg talenter.

Norge trenger 40 000 flere sysselsatte med IT-utdanning innen 2030, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse. Analyseselskapet viser til at det i dag er mer enn 3 000 ubesatte IT-stillinger i Norge, og at det faktiske behovet trolig er enda større.

Det er svært vanskelig å ansette IT-utviklere i Norge. De kompetente kandidatene er få, og «alle» er på jakt etter dem. Kampen om talentene har skapt en situasjon hvor bedriftene roper høyere og høyere. For selskaper med ambisjoner om vekst kan dette være utfordrende. Hva skal norske bedrifter gjøre når "hele Norge" søker etter de samme hodene?

Les mer: Hvordan kan du lede globale utviklerteam?

 

Spør deg selv;

- Hvorfor skal en programvareutvikler velge å jobbe hos deg?

- Hva får din bedrift til å skille seg ut fra mengden?

 

Hvordan vurderer utviklere sine potensielle arbeidsgivere?

Hva er aller viktigst for denne yrkesgruppen når de vurderer en mulig arbeidsgiver? For deg som ønsker å tiltrekke nye utviklere er det viktig å vite hvem du kommuniserer med, og hva de bryr seg om. 

En global undersøkelse gjennomført av Stack Overflow (Februar 2020), med nærmere 65 000 respondenter, gir oss innsikt i hva utviklerne anser som viktige beslutningskriterier når de skal velge arbeidsgiver.

Samlet sett var teknisk "språk" og teknologi (tech stack) viktigst, etterfulgt av utviklingsmuligheter, bedriftskultur og fleksibilitet i arbeidsplass og timeplan. Interessant nok var noen av de minst viktige faktorene virksomhetens økonomi og mangfoldet i organisasjonen.

 

New call-to-action

 

Moderne teknologi

For å tiltrekke dyktige utviklere, bør du tilby en teknologistack som krever variert kompetanse og utviklingsmuligheter. Det styrker sannsynligheten for å få tak i dem du vil ha. Utviklerteamet må ha tilgang på alle nødvendige verktøy for å gjøre jobben sin og du som arbeidsgiver må være åpen for deres forslag til nye metoder og verktøy.

Les mer: Hvordan velge riktig ‘Tech Stack’ ?

 

Fleksibilitet i arbeidsplass og timeplan

Balanse mellom jobb og hjem er viktig for alle arbeidstakere, også utviklere. Hvis du ikke tilbyr noen form for fleksibilitet når det gjelder arbeidstid- og sted, så vil de trolig lete etter en arbeidsgiver som gjør nettopp det.

Fjernarbeid har på mange måter blitt den nye normalen i arbeidslivet, spesielt etter en pandemi som beviste at det er mulig å lykkes med hjemmekontor for de aller fleste bransjer. For utviklere har det å jobbe hjemmefra eller fra en annen lokasjon enn andre, vært normalen i mange år, og er en fleksibilitet som forventes i møtet med nye arbeidsgivere.

 

Utviklingsmuligheter

Ønsket om fleksibilitet dreier seg ikke nødvendigvis bare om å tilpasse seg en vanskelig balansegang mellom familie og jobb; det handler også om at det er rom i timeplanen for utvikling og læring. Som i mange andre yrker blir utviklere utfordret av digitalisering, automatisering og kunstig intelligens. Det krever at man gis tid og fleksibilitet til å ta nødvendige kompetanseløft.

Vis jobbsøkere at du kan legge til rette for deres faglige vekst. Utviklere ønsker å bli utfordret. De vil bidra på meningsfylte prosjekter, utvikle nye produkter og tjenester, lære nye tekniske ferdigheter, etterfulgt av muligheten til å ta mer ansvar eller skaffe nye tekniske sertifiseringer.

Bedrifter som ønsker å tiltrekke og rekruttere dyktige utviklere, må tydelig kommunisere muligheten til å oppgradere og forbedre karrieren i deres virksomhet. Kan du overbevise dem om at din bedrift kan tilby gode utviklingsmuligheter?

Les mer: Hva bør du se etter når du rekrutterer nye IT-utviklere?

 

Bedriftskultur

I likhet med mange andre kandidatgrupper, er bedriftskulturen en svært viktig faktor for utviklere i valget mellom arbeidsgivere. En god bedriftskultur er en kultur som preges av ansatte som ønsker å gjøre en god jobb, en ledelse som er involvert og involverer de rundt seg, samspill, god kommunikasjon, målrettet arbeid og en felles bevissthet om hvordan alle jobber for å sammen oppnå felles mål. Hva er bedriftens kultur og identitet?

En utvikler vil undersøke om han deler verdier med bedriften. Utviklere tiltrekkes gjerne uformelle miljøer med høy takhøyde. De søker gjerne arbeidsmiljøer hvor læring, innovasjon og team står sentrum. Hvordan kommuniserer dere verdier og identitet utad?

 

Kort sagt:

Det er mange måter å tiltrekke programvareutviklere på. Over har vi nevnt noen faktorer som utviklere bryr seg om, men det finnes helt klart flere. Husk at alle kandidater er forskjellige.

For noen er teknologien viktigst, mens det for andre igjen vil være mer viktig med frihet, faglige utfordringer eller læringsmuligheter.

Vær ærlig, og kommuniser det in bedrift faktisk er veldig god på. Få frem det som skiller deg fra andre aktører i markedet.

 

New call-to-action

 

 

Øystein Baeko

Written by Øystein Baeko

Øystein er er CEO og Co-Founder av Facilitated Work Hub

Med sin mangeårige erfaring med å lede og legge til rette for internasjonalt samarbeid om programvareutvikling i en rekke globale teknologibedrifter, finner Øystein stor glede i å se at stadig flere norske bedrifter får tilgang til gode utviklingsressurser, som et ledd i deres utvikling og vekst.

Ønsker du å motta nye artikler
fra fagbloggen rett i innboksen?

 

"En fagblogg for toppledere og utviklingssjefer"
Av Facilitated Work Hub

Abonner her: