Helt siden 1990-tallet har etterspørselen etter dyktige software-utviklere vært enorm, og det antas at denne trenden vil fortsette i mange år fremover. Som CEO for en mindre bedrift eller CTO for en litt større, opplever du kanskje derfor utfordringer ved å tiltrekke deg de beste utviklerne.

 

I denne bloggartikkelen diskuterer vi hvordan du kan velge riktig strategi for å finne topputviklere til ditt selskap.

 

New call-to-action

 

"Alle" jakter de beste

Norge trenger 40 000 flere sysselsatte med IT-utdanning innen 2030, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse. Analyseselskapet viser til at det i dag er mer enn 3 000 ubesatte IT-stillinger i Norge, og at det faktiske behovet trolig er enda større.


De kompetente kandidatene er få, og «alle» er på jakt etter dem. Kampen om talentene har skapt en situasjon hvor bedriftene roper høyere og høyere. For selskaper med ambisjoner om vekst kan dette være utfordrende. Hva skal norske bedrifter gjøre når "hele Norge" søker etter de samme hodene?

 

Les mer: Hvilken lønn, goder og ordninger forventer en utvikler i sin jobb? 

 

Viktige beslutningskriterier

Undersøkelser viser at teknisk språk og teknologi (tech stack) er viktigst når utvikleren skal velge arbeidsgiver, etterfulgt av utviklingsmuligheter, bedriftskultur og fleksibilitet i arbeidsplass og timeplan. Interessant nok er noen av de minst viktige faktorene virksomhetens økonomi og mangfoldet i organisasjonen.

 

Moderne teknologi: For å tiltrekke dyktige utviklere bør du tilby en tech stack som krever variert kompetanse og utviklingsmuligheter. Utviklerteamet må ha tilgang til alle nødvendige verktøy, og du som arbeidsgiver må være åpen for deres forslag til nye metoder og verktøy.

 

Fleksibilitet i arbeidsplass og timeplan: Balanse mellom jobb og hjem er viktig for alle arbeidstakere, også utviklere. Fjernarbeid har på mange måter blitt den nye normalen i arbeidslivet, spesielt etter en pandemi som beviste at det er mulig å lykkes med hjemmekontor for de aller fleste bransjer.


For utviklere har det å jobbe hjemmefra eller fra en annen lokasjon enn andre vært normalen i mange år, og er en fleksibilitet som forventes i møtet med nye arbeidsgivere.

 

Utviklingsmuligheter: Fleksibilitet handler også om rom i timeplanen for utvikling og læring. Som i mange andre yrker blir utviklere utfordret av digitalisering, automatisering og kunstig intelligens. Det krever at man gis tid og fleksibilitet til å ta nødvendige kompetanseløft.


Tydeliggjør for jobbsøkere muligheten til å oppgradere og forbedre karrieren i din virksomhet. Utviklere ønsker å bli utfordret. De vil bidra på meningsfylte prosjekter, utvikle nye produkter og tjenester, lære nye tekniske ferdigheter, etterfulgt av muligheten til å ta mer ansvar eller skaffe nye tekniske sertifiseringer.

 

Bedriftskultur: I likhet med mange andre kandidatgrupper, er bedriftskulturen en svært viktig faktor for utviklere i valget mellom arbeidsgivere. En god bedriftskultur er en kultur som preges av ansatte som ønsker å gjøre en god jobb, en ledelse som er involvert og involverer de rundt seg, samspill, god kommunikasjon, målrettet arbeid og en felles bevissthet om hvordan alle jobber for å sammen oppnå felles mål. Hva er bedriftens kultur og identitet?


En utvikler vil undersøke om han deler verdier med bedriften. Utviklere tiltrekkes gjerne uformelle miljøer med høy takhøyde. De søker gjerne arbeidsmiljøer hvor læring, innovasjon og team står sentrum. Hvordan kommuniserer dere verdier og identitet utad?

 

Les mer: Hvordan velge riktig "Tech Stack"?

 

Hvordan beholde når du først har ansatt

Bedrifter søker aktivt etter dyktige utviklere og dyktige software-eksperter, og de går langt for å få tak i og å beholde de flinkeste hodene. Det betyr at utviklere aktivt blir kontaktet av rekrutteringsaktører, og utvikleren har trolig vurdert flere henvendelser det siste året.


Så hvilke faktorer er avgjørende for om utvikleren blir værende hos deg?

  1. Er de fornøyde med arbeidsgiver og oppgaver?
  2. Får de anerkjennelse for utført arbeid?
  3. Får de det de fortjener, både i forhold til lønn, men også andre goder?
  4. Har de støtte og tillit i organisasjonen?
  5. Har utviklerteamet og ledelsen en felles retning?
  6. Er det rom for kompetanseheving og personlig vekst?
  7. Er det god balanse mellom jobb og hjem?

 

Ingen liste kan sikre at ansatte blir værende på lang sikt. Men fornøyde ansatte som føler seg ivaretatt og som er motiverte til å bidra i selskapets vekst, vil med stor sannsynlighet levere resultater av høy kvalitet.

 

Les mer: Hva kjenner høyt presterende utviklere?

 

Kort sagt:

Det er mange måter å tiltrekke topputviklere på. Vi har nevnt noen faktorer som utviklere bryr seg om, men husk at alle kandidater er forskjellige. For noen er teknologien viktigst, mens det for andre vil være mer viktig med frihet, faglige utfordringer eller læringsmuligheter.


Vær ærlig, og kommuniser det din bedrift er god på. Gjør tydelig det som skiller deg fra andre aktører i markedet.

 

New call-to-action

 

 

Øystein Baeko

Written by Øystein Baeko

Øystein er er CEO og Co-Founder av Facilitated Work Hub

Med sin mangeårige erfaring med å lede og legge til rette for internasjonalt samarbeid om programvareutvikling i en rekke globale teknologibedrifter, finner Øystein stor glede i å se at stadig flere norske bedrifter får tilgang til gode utviklingsressurser, som et ledd i deres utvikling og vekst.

Ønsker du å motta nye artikler
fra fagbloggen rett i innboksen?

 

"En fagblogg for toppledere og utviklingssjefer"
Av Facilitated Work Hub

Abonner her: