Hvordan skaffet DNV Imatis nok kvalifiserte utviklere?

 

DNVImatis-Primary-Positive

Selskapet DNV Imatis har siden 2008 levert verktøy for digital samhandling til helse og omsorgstjeneste. DNV Imatis utvikler integrerte kommunikasjonsløsninger.

De hjelper doktorer, helsepersonell og pasienter med å synkronisere journaler, innsjekk, timebestillinger, behandlingsinformasjon og alarmer i sanntid, på nettbrett, mobiler og veggskjermer. Løpende feedback gjør at DNV Imatis kan utvikle nye løsninger for å gjøre systemet effektivt og pasientsikkert.

Logistikk er en av de største utfordringene i norsk helsevesen. Ett av målene DNV Imatis jobber mot er å gjøre sykepleiere fire ganger så effektive som i dag, ved hjelp av høyteknologi.

I 2017 ble DNV Imatis kåret til "Årets Innovasjonsprosjekt" under Oslo Innovation Week. 

I juli 2021 ble daværende Imatis en del av DNV, og heter nå DNV Imatis. DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. 

 

La oss spole tilbake til 2012. DNV Imatis, den gang kun Imatis, ekspanderte kraftig, blant annet på grunn av sitt internasjonale gjennombrudd i markedet. Det utløste et sterkt behov for flere utviklere.

Vi tok en prat med leder for produktutvikling i DNV Imatis, Espen Semb. Han forteller at DNV Imatis hadde ambisjoner om å vokse videre. Et viktig mål var å styrke sin internasjonale posisjon i markedet for e-helsetjenester.

Samtidig var selskapet sin strategi å vokse kontrollert. Kostnader er selvfølgelig viktig, sammen med at DNV Imatis ønsker nye impulser fra ulike utviklermiljøer. Dermed var de åpen for muligheter utenfor Norge.

 

Hvilke valg hadde DNV Imatis?

Hovedvalget til DNV Imatis stod mellom å rekruttere utviklere selv, eller å skaffe eksterne utviklere – altså outsourcing.

Når det gjelder outsourcing finnes flere varianter. De to viktigste kan vi kalle ‘tradisjonell outsourcing’ kontra ‘egne, eksterne utviklere’. La oss se nærmere på alle tre:

 

1. Rekruttere selv, til DNV Imatis’ interne team. Det innebærer lokal rekruttering, men DNV Imatis synes det var vanskelig å finne lokale utviklere i Porsgrunn. Dermed gikk de videre til de to siste alternativene:

 

2. Tradisjonell outsourcing innebærer å sette ut utviklingsoppgavene til et selskap, typisk i lavkostland. Semb forteller at han ikke fikk den rette følelsen etter å ha kontaktet et par tradisjonelle outsourcing-tilbydere i India. Det ble mye nikking og få konstruktive spørsmål tilbake.

DNV Imatis’ norske ingeniører likte ikke helt denne modellen, da det etter deres syn medfører ekstraarbeid med å skrive lange spesifikasjoner for noen eksternt, som ikke hadde de samme utviklingsmålene, verdiene og kulturen som dem.

 

3. Egne, eksterne utviklere betyr at hver utvikler kun jobber for DNV Imatis. Det er ganske likt som å rekruttere selv (alternativ 1) men nå er utvikleren formelt ansatt av Facilitated Work Hub og lokalisert i et annet land, Vietnam. Ellers er utvikleren i praksis et fullverdig medlem av DNV Imatis’ eget team i Porsgrunn.

DNV Imatis opplevde at sistnevnte, altså Facilitated Work Hub sin modell, virket som et tryggere og bedre alternativ, også fordi Øystein Baeko var et viktig bindeledd og brobygger faglig og kulturelt mellom norsk og vietnamesisk kultur. En kollega fra Facilitated Work Hub kommuniserer dessuten direkte med DNV Imatis’ egne utviklere. Semb forteller at han fikk den gode følelsen og gikk videre med denne modellen.

Les mer: Slik virker det

DNV Imatis’ norske utviklere var allerede godt vant med å ta imot nye kolleger, så det medførte ikke noe særlig ekstra. De var også vant med engelsk som arbeidsspråk. Facilitated Work Hub håndterer all administrasjon, back office og HR og lønn. Kort og godt, lavere risiko for kunden.

 

Gjennomføring

DNV Imatis valgte altså Facilitated Work Hub. Team-leder Thai, som nå er ansatt hos DNV Imatis, startet opprinnelig i Ho Chi Minh City-avdelingen som en av DNV Imatis sine to første remote-utviklere. Øystein Baeko styrte rekrutteringsprosessen, veiledet av Semb sine stillingsbeskrivelser. Personlighet er også viktig – det letes etter folk som tør å bidra med input og kreativitet.

Vanligvis tar Facilitated Work Hub og kunden intervjurunden sammen, men i dette tilfellet valgte Semb å la Baeko foreta utvelgelsen. Det var ikke tilfeldig at valget falt på to stykker til å begynne med. Det gir en synergieffekt når to kollegaer kan snakke sammen og lære av hverandre, samtidig som de jobber tett med sine nye kollegaer i Norge.

– Vi så fort at det fungerte, sier Semb. Mye detaljert spec design, demoer og oppfølging i starten hjalp. Det tok DNV Imatis bare et par måneder å knekke koden. Etter en innkjøringsperiode på et snaut halvår var produktiviteten på 100%. Ved senere ansettelser i Saigon har innkjøringen gått stadig raskere. Når koden er knekt – av kodere – så går det seg gjerne til.

Etter to år utvidet DNV Imatis med to nye utviklere, og i 2016 ble antall eksterne utviklere økt til syv, hvorav seks var Senior .Net utvikler og én Senior Quality Controller. I dag består teamet av 10 ansatte, 8 utviklere og 2 Senior Quality Controllers, og er spådd en vekst på 60% i løpet av 2022. Veksten i den norske delen av utviklermiljøet har vært like stor.

Thao er en av utviklerne i Ho Chi Minh City. Hun trives godt med å jobbe for DNV Imatis hos Facilitated Work Hub:

– I am really impressed and satisfied with the facilities, benefits, salary and work environment here. My colleagues in Vietnam are friendly and are willing to support me from the very first day. My peers at DNV Imatis Norway, are nice and recognize my contributions. By working with DNV Imatis, I not only get a chance to improve my manual testing skills but also the automation skills, this enhances my knowledge. I really like barista coffee, beverages, daily fruit time and happy break hours every week. Last but not least, the flexible time is really convenient for me, especially when I have a child. I can check-in and check-out in the suitable times as long as I complete my 40 hours/week.

Til syvende og sist handler det om å bygge gode lag, som gjør hverandre bedre. Team-leder Thai vil spesielt trekke fram mangelen på gjennomtrekk hos Facilitated Work Hub.

– Når folk begynner her, så blir de.

 

(saken fortsetter under bildet)

2021_01_07_14_26_IMG_1566

Bilde: Teamet som jobber for DNV Imatis sitter samlet.

 

Hvilke utfordringer møtte DNV Imatis?

Også med løsningen fra Facilitated Work Hub finnes utfordringer:

  • Avstand til sluttbrukermiljøet, helsesektoren i Norge
  • Språkbarrierer
  • Vietnamesisk arbeidskultur
  • Detaljnivå på oppgavebeskrivelsen

Espen Semb besøkte utviklermiljøet i Vietnam første gang i 2017. Turen hadde flere formål – å knytte sosiale bånd med Thai og de fire andre i DNV Imatis sitt team, samtidig som de tok tak i utfordringene nevnt ovenfor.

For å gi mer innsikt i sluttbrukermiljøet gikk Semb gjennom en praktisk demo og case fra akuttavdelingen på et norsk sykehus: Hele prosessen fra innsjekk av pasient via behandling og oppfølging, til utsjekk – alt inkludert DNV Imatis sin kommunikasjons-software i alle ledd.

– Alle utviklerne i DNV Imatis jobber mot samme kildekode-base. Men det er klart, utviklerne som sitter hjemme i Norge er tettere på sluttproduktet. Med gjennomgangen i Vietnam ble prosessen mer konkret også for teamet der. En bonus er at yrkesstoltheten får en boost av å se sitt eget produkt i praktisk bruk hos sluttkunden, forteller Semb.

Mesteparten av daglig kommunikasjon skjer på epost og Teams, mellom den vietnamesiske delen av teamet og sju utviklere og en QA i Porsgrunn. Over tid har Semb, i takt med stadig økende stab og mindre tid, fokusert på én-til-én-kommunikasjon med team-leder Thai.

Semb ser på seg selv som en ´flowmaster´ innen produktutvikling, som instruerer, delegerer og effektiviserer flyten der det er mulig. Som Espen selv uttrykker det:

– Oppskriften på fiasko er å jobbe adskilt og uten kommunikasjon, og slå sammen resultatene etterpå.

Kommunikasjon via epost og skype video fungerer godt. Likevel er det noe eget ved å møtes ansikt til ansikt. Selve språkbarrieren går ikke så mye på språket i seg selv – unge utdannede vietnamesere behersker engelsk rimelig godt – men mer på det som ikke blir sagt. Kroppsspråk, kulturavhengig oppdragelse, og slike ting.

Thai forteller at tradisjonell vietnamesisk arbeidskultur går på å ta imot og utføre ordre. Dette tar Facilitated Work Hub tak i allerede i utstillingen av kandidater. Norske selskaper ønsker input, forslag og spørsmål fra sine ansatte. Dette er en omstilling for de fleste vietnamesere, og noe som sjelden vektlegges innen tradisjonell outsourcing.

Andre aspekter, som evnen til egenlæring internt, sto kanskje ikke like sterkt. Dette fikk han tatt tak i under sitt besøk.

– Det er viktig å vise seg, sier han og fortsetter:

– Jeg har også lært at jeg kan bli bedre på å gi tilstrekkelig detaljert info; en direkte følge av tilbakemeldinger fra kollegaene mine i Saigon.

Thai og mer enn halvparten av teamet har så langt besøkt Porsgrunn. Thai beskriver sin tur som essensiell for sin videre karriere i DNV Imatis.

– Det var en liten investering med høy avkastning, legger han smilende til.

 

Hvilke fordeler og resultater oppnår DNV Imatis?

Å ha utviklermiljøer i flere land gir flere fordeler. Ulik bakgrunn tilfører selskaper nye tanker og idéer. Facilitated Work Hub kan fortelle at flere kunder har nevnt overraskende mange og gode innspill fra kontorlandskapet i Ho Chi Minh City som en av grunnene til at samarbeidet fungerer så godt. Semb nevner spesielt vietnamesernes evne til å analysere og danne seg et overblikk før kodingen tar til.

DNV Imatis praktiserer flat struktur, kanskje enda mer enn andre norske selskaper. Ifølge Thai benytter de stort sett ikke titler, noe som fører til at hver ansatt føler seg mer betydningsfull.

– Jeg kan til og med spøke med CEO, sier han, og beskriver norsk arbeidskultur som høflig, uformell og snakkesalig. Den biten trives han godt med.

DNV Imatis har folk også i blant annet Australia, Armenia og Sveits. Etter Norge er utvikleravdelingen i Ho Chi Minh City selskapets nest største. DNV Imatis er ikke alene om å se byen som et godt sted å finne forsterkninger. World Economic Forums Davos-konferanse satte faktisk HCMC på en sterk 2. plass over verdens mest dynamiske byer (ref: JLL´s 2017 City Momentum Index).

Både Espen Semb og Thai antar at Vietnam-avdelingen i DNV Imatis vil fortsette å vokse. Samarbeidet har et langsiktig perspektiv, og begge parter føler at modellen fungerer.

New call-to-action

 

DNV Imatis

DNV Imatis AS er et av Norges absolutt ledende selskaper innen helseteknologi, og har siden 2008 levert verktøy for digital samhandling til helse og omsorgstjeneste.

Høsten 2017 stakk DNV Imatis sågar av med den gjeve førsteplassen i Innovation Challenge under Oslo Innovation Week.

I 2021 ble de en del av DNV, og heter idag DNV Imatis. DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. 

Allerede i 2012 rekrutterte og ansatte vi to Senior .Net-utviklere for DNV Imatis. Duoen arbeider med DNV Imatis sitt software-system som virker på en rekke plattformer inkludert Microsoft Azure og gir brukerne tilgang på UX-sterke apper og widgets på sine mobile enheter.

De siste årene har vi hjulpet DNV Imatis med å skalere opp til et team på 10 fra våre fasiliteter i Vietnam. Her sitter det dyktige Senior. Net Backend- og Fullstack-utviklere, og 1 Senior QC. En av de to første fra 2012 har samtidig steget i gradene til Team Leader.

Avdelingen i Vietnam samarbeider daglig tett og naturlig med sine kollegaer i Norge.  Sammen utvikler de det høyteknologiske og kostnadseffektive systemet som hjelper Oslo kommune å spare millioner på sitt digitaliseringsprosjekt. 

 

Interessert i å lære mer om våre kunders erfaring?

Akva Group
AKVA group er en verdensomspennende teknologipartner og leverandør av avansert utstyr og service til akvakulturindustrien.
Akva Group AS
Noria Logo
Med sine software-løsninger innen bedriftsforsikring og konsultasjon innen finans, har Noria vært en sentral brikke i norsk Fintech i over 30 år.
Noria AS
Mercell
Aksess Innkjøp AS (Nå en del av Mercell) utvikler softwaresystemer som forenkler og digitaliserer innkjøpsprosesser i norsk offentlig sektor.
Mercell
Eltek Logo
Eltek Power Systems AS, med hovedkontor i Norge, er ledende i verden på analytiske kraftforsyningssystemer og energikonvertering.
Eltek AS
Imatis Logo
Imatis AS er et av Norges absolutt ledende selskaper innen e-helse teknologi, med sine mobile og fleksible integrerte e-løsninger for pasienter og sykehus.
Imatis AS
Elfo Logo
Elfo AS er en alt-i-ett-leverandør av software og service for detaljhandel og næringskjeder.
Elfo AS
Hogia Logo
Hogia Unitech AS utvikler logistikksystemer for transportsektoren, og har kredibiliteten i orden.
Hogia AS