Eltek

Eltek

Eltek Power Systems AS, med hovedkontor i Norge, er ledende i verden på analytiske kraftforsyningssystemer og energikonvertering. De har holdt på i over 40 år og har 2400 ansatte i 35 land. Elteks produkter spiller en avgjørende rolle innen oppbygningen av smart grids og grønn energi til fremtidens bærekraftige og teknologisk avanserte byer.

Eltek satte i sving tunge analyseverktøy og grundig evaluering når de i 2013 bestemte seg for å finne beste mulige løsning og tilbyder til å utvikle sitt nye multisite monitorsystem. Mange alternativer ble satt under lupen.

Konklusjonen på evalueringen gikk i Facilitated Work Hubs favør. I tospann med oss bygde Eltek opp et permanent team av .Net-utviklere basert på kunnskaper i Silverlight og Angular. Posisjonene krevde utviklere som kunne tenke utenfor den berømte boksen, med kvalitetsfokus og et skarpt talent for teknologi som ekstrakvaliteter. To teknologisk svært oppegående utviklere med matchende personligheter ble lett frem, håndplukket og ansatt av oss.

I skrivende stund har Eltek-gjengen på hubben vår vokst til tre høykompetente, initiativrike og teknologisk utforskende seniorutviklere. Alle tre samarbeider direkte med kollegaene i Norge, som fullintegrert medlemmer av Elteks interne utviklingsmiljø. Ett sammensveiset team, fra flere land.

Finn ut hvordan Eltek sine folk i Vietnam er en del av det store bildet her.

  • Date desember 1, 2013
  • Tags Clients, Eltek