Har der behov for nye it-utviklere, men opplever utfordringer med å få tak i rett kompetanse til rett pris? Har dere ambisjoner og vekst, og ønsker og gjennomføre en oppskalering? Trenger dere dyktige utviklere, men ser etter bedre alternativer enn outsourcing til lavkostland?

Mange spør oss hvordan vår tjeneste for rekruttering av eksterne ansatte fungerer sammenlignet med outsourcing.

I et nøtteskall rekrutterer vi utviklere til faste stillinger hos en arbeidsgiver, men utvikleren(e) vil bli fasilitert og jobber for son arbeidsgiver i Norge fra våre kontorer i Ho Chi Minh City, Vietnam. Så, hvordan skiller dette seg fra outsourcing? 

 

1. Utviklere

Vår måte: Rekruttering og ansettelse spesielt for dere. Utviklere rekrutteres og ansettes spesielt for dere, basert på deres krav og behov. Dere deltar i intervjuer. Dere får nøye håndplukkede medarbeidere som dere ønsker å jobbe med. Dere er trygge på at utviklerne har nettopp de skills, personligheter og verdier som trengs, da dere har valgt dem selv.

Outsourcing: Dere velger tilbyder selv, men påvirkningskraften stopper der. Resten blir et sjansespill. Tildeles dere A-laget eller B-laget

 

2. Tilhørighet

Vår måte: Det er dine medarbeidere. FWH-utviklerne er deres ansatte og jobber derfor ikke for noen andre. Skulle avtalen med FWH sies opp, vil også dine utviklere i Vietnam avslutte sine kontrakter. Modellen bygger en følelse av et tett og lojalt arbeidsgiver/ansatt-forhold, som gir sterk tilhørighet og yrkesstolthet. Med det følger ekte motivasjon for å lykkes, og et ønske om å jobbe sammen med dere i lang tid.

 Outsourcing: Utviklerne jobber for tilbyderen, ikke for dere. De er lite opptatt av produktets suksess etter endt utvikling, eller hvordan deres firma leverer over tid. Samtidig kan de fort være involvert i flere kundeteam samtidig, alt mens de holder et våkent øye med alt av jobbannonser. Lav dedikasjon og motivasjon gir sjelden optimale resultater.

Aspekter som fremtidig vedlikehold og forbedringer i produktets videre syklus er ikke en del av en outsourcing-kontrakt.

Tilbyders mål med et prosjekt til avtalt pris er å bruke minst mulig tid og ressurser på å bli ferdig med det. Timebetalte prosjekter har på sin side ingen insentiver til noensinne å fullføres.

 

3. Ledelse

Vår måte: Full kontroll. Dere styrer utviklerne vi har ansatt for dere. Dere kontrollerer arbeidsoppgaver, metodikk og mål. Vi tar oss av resten: kontordrift og arbeidsmiljø, admin, HR, lønnsutbetaling og daglig oppfølging. Kort sagt, alt bryderiet og skjemaveldet forbundet med å ha ansatte utenland

Outsourcing: Tilbyder har full kontroll. Ikke sjelden holdes dere utenfor loopen som angår individuelle team-medlemmer, lønn og arbeidsmiljø. Påvirkningskraften blir deretter.

 

4. Kommunikasjon

Vår måte: Direkte og tydelig. All kommunikasjon mellom dine utviklerne i Norge og på FWH foregår direkte, uten å involvere en tredjepart. Utviklerne på huset samarbeider og deler tanker, idéer og planer med kollegaene sine i Vietnam, helt uhindret. Åpen og gjennomsiktig kommunikasjon fører til færre misforståelser og mindre bortkastet tid brukt på mellomledd.

Outsourcing: Dere kommuniserer med teamet gjennom en prosjektleder eller account manager. Ord og instrukser kan omformuleres eller bli borte på veien, og idémyldringen utviklerne mellom blir aldri satt i gang. Prosjektets fremdrift sakkes ned

 

5. Samarbeid

Vår måte: Effektivt lagspill mot samme mål. Alle i deres utvikleravdeling jobber med og på de samme produktene, uansett hvor pulten står. De blir raskt gode kollegaer. Kontinuerlig sparring, diskusjoner og utveksling av idéer og informasjon bygger kjennskap og tillit, noe som igjen legger til rette for et åpent og effektivt samarbeid. Slikt synes på resultatet.

Outsourcing: Utviklerne i et outsourcing-firma jobber parallelt med ditt in-house team, uten nødvendigvis å delta på felles prosjekter. Dere får langt i fra fullt utbytte av det spennende potensialet som ligger i et samarbeid mellom norske og internasjonale fagpersoner.

Settingen for samarbeidet er midlertidig. Målet er å bli ferdig fortest mulig. Tillit mellom utviklerne innenlands og utenlands gis aldri sjansen til å bygge seg opp. Informasjon kan holdes tilbake begge veier.

 

6. Firmakultur

Vår måte: Optimal tilpasning med norsk ledelse og arbeidsmiljø. Utviklerne deres på FWH sitter i trivelige norskdesignede lokaler med et tilrettelagt norsk arbeidsmiljø. Og de tilpasser seg deres firmakultur; dine ønsker, krav, retningslinjer og verdier tas med i onboardingen. Full integrering, akkurat som med nyansatte utviklere in-house.

FWH har norsk konsulentleder på plass på fulltid. Denne fasiliteter hele kundeprosessen, fra rekruttering til onboarding, oppfølging og situasjonshåndtering.

Vedkommende fungerer også som deres person på innsiden, følger opp teamet, griper inn om nødvendig, og er alltid tilgjengelig for deg som kunde. Norsk tilstedeværelse gir trygghet, og er en buffer mot kulturgap, misforståelser og uklarhet.

Outsourcing: Utviklerne følger tilbyders arbeidskultur. Lokale varianter av velferd og etikk stemmer ikke nødvendigvis med arbeidskulturen i Norge, og kan attpåtil bryte loven. I tillegg vektlegges ikke nødvendigvis særegne trekk ved norsk arbeidskultur som flat struktur, frihet under ansvar, og oppmuntring til innspill og likestilling.

 

7. Teknologi

Vår måte: Gjennom å rekruttere utviklere nøyaktig i henhold til ønskede kvalifikasjoner spesifisert av dere, får man rette vedkommende på rett plass med en gang. Uansett hvor sjeldne eller eksklusive kravene som stilles er.

Outsourcing: Outsourcing-tilbydere konsentrerer seg gjerne om et relativt smalt og mainstream spekter av teknologi. Videre kan deres utvalg begrenses ytterligere av hvilke utviklere tilbyder har gående ledige akkurat i det prosjektet skal starte opp.

Samtidig kan tilbyder allerede sitte på både høy ekspertise og en romslig verktøykasse fra liknende oppdrag, og levere ditt produkt raskt og effektivt.

 

8. Verktøy

Vår måte: Dere velger utstyret. Dine utviklere på FWH bruker samme utstyr som kollegaene in-house i Norge. Dere gir oss beskjed om ønsket software og hardware, og vi setter opp alt til kostpris. Slik kan dere føle dere trygge på ulisensiert, fake eller utdatert software finner sin vei inn i selskapets systemer og produkter.

Skulle samarbeidet en dag avsluttes, returneres naturligvis alt utstyr. Total kompatibilitet både på programvare og maskinpark har dessuten den fordelen at både personnel og maskiner kan skiftes ut uten merarbeid og trøbbel med konfigurasjoner.

Outsourcing: Dere har null kontroll på hvilken software eller hardware som benyttes. Det avgjør tilbyder.

 

9. Businessmodell

Vår måte: Langsiktig samarbeid med investering i mennesker. Vi sikter mot et langsiktig og stabilt partnersamarbeid der servicen fungerer så godt at dere ikke ser noen grunn til ikke å fortsette. Eneste klausul vi har er kompensasjonen som inntrer om dere heller vil ta over og ansette utviklerne direkte selv.

Vi ser på partnerskapet som et lykkelig forhold vi begge investerer tid og ressurser i. Ikke minst i rekrutteringsdelen, som er helt vesentlig for å finne rette vedkommende. Et gjennomsnittlig ansettelsesforhold hos oss varer over 5 år. Faktisk har vår første ansatte utvikler rundet 12 strake år for samme norske kunde, og flyttet nylig til Oslo for å tilsutte seg dem permanent.

Outsourcing: Tilrettelagt for prosjektbasert utvikling, med kjapp oppstart og høy fleksibilitet. Tilbyder har en pool av utviklere på gress som settes inn hos neste kunde. Nøkkelpersoner roteres mellom team på kort, om noen, varsel.

Kostnaden er timebasert, eller avtalt pr. fullført prosjekt. Enkelte outsourcing-tilbydere vil også kunne inngå et liknende partnerskap, kombinert med dynamisk korttidsløsninger på prosjekter som dukker opp.

 

10. Pris

Vår måte: Fast, forutsigbar månedpris. Dere betaler utviklers lønning, samt en fast månedspris for vår tjeneste. Slik har du alltid full oversikt over kostnadene. Det er også verdt å merke seg at dere bestemmer utviklers lønn, og dermed sitter på hovedvirkemiddelet til å motivere og beholde folk.

Outsourcing: Dere betaler for alle timene (minst) som gikk med til produktutvikling og prosjektmanagement. Alle endringer på ferdig produkt vil bety tilsvarende utlegg. Det er hele veien vrient å si hva sluttsummen kommer på.

 
 
 
Uma Baeko

Written by Uma Baeko