Har du behov for nye it-utviklere, men opplever utfordringer med å få tak i rett kompetanse til rett pris? Har dere ambisjoner og vekst, og ønsker og gjennomføre en oppskalering? Trenger dere dyktige utviklere, men ser etter bedre alternativer enn outsourcing til lavkostland? Det er du ikke alene om.

Det finnes en rekke ulike strategier for å finne it-utviklere. Noen av alternativene bedrifter vurderer når du skal ha tak i nye it-utviklere er å lete etter kompetanse utenfor landegrensene. Da står det gjerne mellom outsourcing eller å ansette eksterne medarbeidere.

Kort sagt:

 

Outsourcing betyr egentlig bare at en virksomhet lar eksterne leverandører ta over en eller flere arbeidsoppgaver som virksomheten tidligere har stått for eller ønsker å gjennomføre.

Å ansette eksterne ansatte, også kalt for å samarbeide med en profesjonell arbeidsgiverorganisasjon (PEO), betyr at en partner rekrutterer utviklere til faste stillinger hos deg, men utvikleren(e) vil bli fasilitert og jobber for sin arbeidsgiver i Norge fra kontor i utlandet. 

 

Hva er egentlig forskjellen mellom å rekruttere eksterne ansatte og outsourcing?

 

1. Utviklere

Eksterne utviklere: Rekruttering og ansettelse skreddersydd for deres behov. Utviklere rekrutteres og ansettes spesielt for dere, basert på deres krav og behov. Dere deltar i intervjuer. Dere får nøye håndplukkede medarbeidere som dere ønsker å jobbe med. Dere er trygge på at utviklerne har nettopp de ferdighetene, personlighet og verdier som trengs, da dere har valgt dem selv.

Outsourcing: Dere velger tilbyder selv, men påvirkningskraften stopper der. Resten blir et sjansespill. Hvilken kompetanse utviklerne sitter med er prisgitt hva dere får "tildelt" av leverandøren.

 

Klikk og last ned gratis Guide

 

2. Tilhørighet

Eksterne utviklere: Det er dine medarbeidere. Utviklerne er faste ansatte og jobber derfor ikke for noen andre. Modellen bygger en følelse av et tett og lojalt arbeidsgiver/ansatt-forhold, som gir sterk tilhørighet og yrkesstolthet. Med det følger ekte motivasjon for å lykkes, og et ønske om å jobbe sammen med dere i lang tid.

Outsourcing: Utviklerne jobber for leverandør, ikke for dere. De er lite opptatt av produktets suksess etter endt utvikling, eller hvordan deres firma leverer over tid. Samtidig kan de fort være involvert i flere kundeteam samtidig, alt mens de holder et våkent øye med alt av jobbannonser. Lav dedikasjon og motivasjon gir sjelden optimale resultater.

Aspekter som fremtidig vedlikehold og forbedringer i produktets videre syklus er ikke en del av en outsourcing-kontrakt.

Tilbyders mål med et prosjekt til avtalt pris er å bruke minst mulig tid og ressurser på å bli ferdig med det. Timebetalte prosjekter har på sin side ingen insentiver til noensinne å fullføres.

 

3. Ledelse

Eksterne utviklere: Full kontroll. Dere styrer utviklerne etter hva dere trenger. Dere kontrollerer arbeidsoppgaver, metodikk og mål. PEO / fasiliteringspartner tar seg av resten: kontordrift og arbeidsmiljø, admin, HR, lønnsutbetaling og daglig oppfølging. Kort sagt, alt bryderiet og skjemaveldet forbundet med å ha ansatte utenlands.

Outsourcing: Tilbyder har full kontroll. Ikke sjelden holdes dere utenfor loopen som angår individuelle team-medlemmer, lønn og arbeidsmiljø. Påvirkningskraften blir deretter.

Les mer: Fire enkle steg for å styrke ditt utviklermiljø

 

4. Kommunikasjon

Eksterne utviklere: Direkte og tydelig. All kommunikasjon mellom dine utviklerne i Norge og eksternt team foregår direkte, uten å involvere en tredjepart. Utviklerne på huset samarbeider og deler tanker, idéer og planer med sine eksterne kollegaer, helt uhindret. Åpen og transparant kommunikasjon fører til færre misforståelser og mindre bortkastet tid brukt på mellomledd.

Outsourcing: Dere kommuniserer med teamet gjennom en prosjektleder eller account manager. Kravspek og instrukser kan omformuleres eller bli borte på veien, og idémyldringen utviklerne mellom blir aldri satt i gang. Prosjektets fremdrift sakkes ned.

 

5. Samarbeid

Eksterne utviklere: Effektivt lagspill mot samme mål. Alle i deres utvikleravdeling jobber med og på de samme produktene, uansett hvor pulten står. De blir raskt gode kollegaer. Kontinuerlig sparring, diskusjoner og utveksling av idéer og informasjon bygger kjennskap og tillit, noe som igjen legger til rette for et åpent og effektivt samarbeid. Slikt synes på resultatet.

Outsourcing: Utviklerne i et outsourcing-firma jobber parallelt med ditt in-house team, uten nødvendigvis å delta på felles prosjekter. Dere får langt i fra fullt utbytte av det spennende potensialet som ligger i et samarbeid mellom norske og internasjonale fagpersoner.

Settingen for samarbeidet er midlertidig. Målet er å bli ferdig fortest mulig. Tillit mellom utviklerne innenlands og utenlands gis aldri sjansen til å bygge seg opp. Informasjon kan holdes tilbake begge veier.

Les mer: Hvordan skaffet Imatis nok kvalifiserte utviklere?

 

6. Firmakultur

Eksterne utviklere: Optimal tilpasning med norsk ledelse og arbeidsmiljø. Utviklerne fasiliteres på moderne norskdesignede lokaler med fokus på norsk arbeidsmiljø. De tilpasser seg deres firmakultur; dine ønsker, krav, retningslinjer og verdier tas med i onboardingen. Full integrering, akkurat som med nyansatte utviklere in-house.

Outsourcing: Utviklerne følger tilbyders arbeidskultur. Lokale varianter av velferd og etikk stemmer ikke nødvendigvis med arbeidskulturen i Norge, og kan attpåtil bryte loven. I tillegg vektlegges ikke nødvendigvis særegne trekk ved norsk arbeidskultur som flat struktur, frihet under ansvar, og oppmuntring til innspill og likestilling.

 

7. Teknologi

Eksterne utviklere: Gjennom å rekruttere utviklere nøyaktig i henhold til ønskede kvalifikasjoner spesifisert av dere, får man rette vedkommende på rett plass med en gang. Uansett hvor sjeldne eller eksklusive kravene som stilles er.

Outsourcing: Outsourcing-tilbydere konsentrerer seg gjerne om et relativt smalt og mainstream spekter av teknologi. Videre kan deres utvalg begrenses ytterligere av hvilke utviklere tilbyder har gående ledige akkurat i det prosjektet skal starte opp.

Samtidig kan tilbyder allerede sitte på både høy ekspertise og en romslig verktøykasse fra liknende oppdrag, og levere ditt produkt raskt og effektivt.

 

8. Verktøy

Eksterne utviklere: Dere velger utstyret. Dine eksterne utviklere bruker samme utstyr som kollegaene in-house i Norge. På denne måten kan dere føle dere trygge på ulisensiert, uekte eller utdatert software ikke finner sin vei inn i selskapets systemer og produkter.

Skulle samarbeidet en dag avsluttes, returneres naturligvis alt utstyr. Total kompatibilitet både på programvare og maskinpark har dessuten den fordelen at både personell og maskiner kan skiftes ut uten merarbeid og trøbbel med konfigurasjoner.

Outsourcing: Dere har ingen kontroll på hvilken software eller hardware som benyttes. Det avgjør tilbyder.

 

9. Businessmodell

Eksterne utviklere: Langsiktig samarbeid med investering i mennesker. Å ansatte eksterne utvikler er en langsiktig strategi. Du vil oppnå et stabilt og trygt partnersamarbeid når begge parter investerer tid og ressurser. Spesielt er rekrutteringsdelen helt avgjørende for å finne rette utvikler. 

Outsourcing: Tilrettelagt for prosjektbasert utvikling, med kjapp oppstart og høy fleksibilitet. Tilbyder har en pool av utviklere på gress som settes inn hos neste kunde. Nøkkelpersoner roteres mellom team på kort, om noen, varsel.

Kostnaden er timebasert, eller avtalt pr. fullført prosjekt. Enkelte outsourcing-tilbydere vil også kunne inngå et liknende partnerskap, kombinert med dynamisk korttidsløsninger på prosjekter som dukker opp.

Les mer: Trenger dere nye, dyktige utviklere som kan gå rett inn og løse oppgavene?

 

10. Pris

Eksterne utviklere: Fast, forutsigbar månedpris. Dere betaler faste lønninger direkte til utvikler, samt en fast månedspris for ekstern fasilitering. Slik har du alltid full oversikt over kostnadene. Det er også verdt å merke seg at dere bestemmer utviklers lønn, og dermed sitter på hovedvirkemiddelet til å motivere og beholde folk.

Outsourcing: Dere betaler for alle timene (minst) som gikk med til produktutvikling og prosjektmanagement. Alle endringer på ferdig produkt vil bety tilsvarende utlegg. Det er hele veien vrient å si hva sluttsummen kommer på.

 

New call-to-action
 
Uma Baeko

Written by Uma Baeko

Uma er er CMO og Co-Founder av Facilitated Work Hub.

I Facilitated Work Hub er hun aktivt involvert i strategi, planlegging og drift av firmaet. Uma har en fot innen de fleste interne prosessene. Som markedsføring, salg, forretningsutvikling, HR, administrasjon og mer.

Ønsker du å motta nye artikler
fra fagbloggen rett i innboksen?

 

"En fagblogg for toppledere og utviklingssjefer"
Av Facilitated Work Hub

Abonner her: