Øystein Baeko

Øystein Baeko

Øystein er er CEO og Co-Founder av Facilitated Work Hub

Med sin mangeårige erfaring med å lede og legge til rette for internasjonalt samarbeid om programvareutvikling i en rekke globale teknologibedrifter, finner Øystein stor glede i å se at stadig flere norske bedrifter får tilgang til gode utviklingsressurser, som et ledd i deres utvikling og vekst.

Recent posts by Øystein Baeko

4 min read

Hvordan bygge en god bedriftskultur rundt utviklerne?

By Øystein Baeko on Mar 1, 2023 9:12:12 AM

Det har skjedd mye de siste årene som har direkte innvirkning på norske bedrifter. Spesielt pandemien og hvordan den tvang ansatte på hjemmekontor, har tvunget oss til å se nærmere på bedriftskulturen internt. 

Topics: Fagblogg Utviklingsavdelingen Facilitated Work Hub Ledelse
5 min read

Hvordan sikre god kommunikasjon med utviklerteamet?

By Øystein Baeko on Jan 24, 2023 8:30:00 AM

Behovet for god kommunikasjon i et team blir verken mer eller mindre når man utvider med eksterne utviklere. Metodene og rutinene rundt kommunikasjon må riktignok legges opp til at man oppnår det samme som ved ansettelse lokalt. 

Topics: Fagblogg Utviklingsavdelingen Facilitated Work Hub Ledelse
4 min read

Hvordan gi dine utviklere god oppfølging?

By Øystein Baeko on Nov 7, 2022 8:44:11 AM

Det er utfordrende å finne gode utviklere i dagens marked, hvor konkurransen mellom bedriftene er stor. Derfor er det svært viktig å beholde utviklerne når du først har ansatt dem.

Topics: Fagblogg Utviklingsavdelingen Ledelse
4 min read

Hvordan tiltrekke seg topputviklere?

By Øystein Baeko on Sep 8, 2022 9:00:00 AM

Helt siden 1990-tallet har etterspørselen etter dyktige software-utviklere vært enorm, og det antas at denne trenden vil fortsette i mange år fremover. Som CEO for en mindre bedrift eller CTO for en litt større, opplever du kanskje derfor utfordringer ved å tiltrekke deg de beste utviklerne.

Topics: Fagblogg Utviklingsavdelingen Rekruttering Facilitated Work Hub
4 min read

Hvilken lønn, goder og ordninger forventer en utvikler i sin jobb?

By Øystein Baeko on Jun 23, 2022 9:00:00 AM

Lønn, goder og ordninger har en stor rolle i om en ansatt velger å takke ja til en stilling, og om den ansatte velger å bli i bedriften. Ofte tenker man på økonomiske goder når man setter opp et tilbud, men det er også andre vesentlige goder som må til for å hanke inn og beholde ansatte.

Topics: Fagblogg Rekruttering Facilitated Work Hub
5 min read

9 fallgruver med outsourcing - og hvordan unngå dem

By Øystein Baeko on May 24, 2022 9:00:00 AM

Outsourcing kan være et godt forretningskonsept, men det krever modenhet både i planlegging og gjennomføring for å sikre suksess.
Ved å la eksterne aktører ta over en eller flere arbeidsoppgaver som virksomheten tidligere har stått for eller ønsker å gjennomføre, kan du med rett strategi holde kostnadene nede og forutsigbare, og få tilgang og kompetanse fra hele verden.

Topics: Fagblogg Facilitated Work Hub Ledelse
5 min read

Hva kjennetegner høyt presterende utviklere?

By Øystein Baeko on Mar 23, 2022 9:00:00 AM

Som utvikler jobber man stort sett i team. Et gjennomsnittlig IT-utviklerteam i norske bedrifter består som regel av 5-6 utviklere og oppover. På utviklerteam vil du finne en rekke ulike roller, fra junior til senior. Hovedtrenden i norske selskaper er at utvikleravdelingen ofte er små team og utviklerne har mange roller å dekke. Dette krever at de presterer og produserer på høyt nivå, og at de innehar spesifikke kvaliteter.

Topics: Fagblogg Utviklingsavdelingen Facilitated Work Hub Ledelse
3 min read

Hva er outsourcing, og hvordan bruke det?

By Øystein Baeko on Jan 25, 2022 9:00:00 AM

Mange selskaper benytter seg av outsourcing når de ikke får tak i bra nok kompetanse selv, eller rett og slett finner ut av andre kan utføre gitte oppgaver og prosjekter bedre. Outsourcing, eller tjenesteutsetting på godt norsk, betyr egentlig bare at en virksomhet lar eksterne leverandører ta over en eller flere arbeidsoppgaver som virksomheten tidligere har stått for eller ønsker å gjennomføre. 

Topics: Fagblogg Rekruttering Facilitated Work Hub
7 min read

Hvordan kan du lede globale utviklerteam?

By Øystein Baeko on Dec 8, 2021 9:00:51 AM

Et toppidrettslag som vinner og lykkes igjen og igjen, består sjeldent kun av lokale utøvere. For å kunne lykkes må de lete etter og rekruttere dyktige lagspillere fra andre byer, og gjerne andre land. Det samme gjelder for bedrifter. Klart du kan klare deg godt med de lokale, men før eller siden er det tomt for lokale talenter, og bedrifter vil måtte lete etter ny arbeidskraft, bedre arbeidskraft for å lykkes.

Topics: Fagblogg Utviklingsavdelingen Facilitated Work Hub Ledelse
4 min read

Hvordan velge riktig ‘Tech Stack’ ?

By Øystein Baeko on Nov 3, 2021 8:45:56 AM

Hva er de viktige tingene du bør vurdere når utviklingsavdelingen skal lage et nytt produkt? Sammen med budsjett og ressurser, må du velge riktig ‘Tech Stack’ for å få prosjektet ditt til å lykkes.

Topics: Fagblogg Utviklingsavdelingen Programmering For den teknisk interesserte

Ønsker du å motta nye artikler
fra fagbloggen rett i innboksen?

 

"En fagblogg for toppledere og utviklingssjefer"
Av Facilitated Work Hub

Abonner her: