Et toppidrettslag som vinner og lykkes igjen og igjen, består sjeldent kun av lokale utøvere. For å kunne lykkes må de lete etter og rekruttere dyktige lagspillere fra andre byer, og gjerne andre land. Det samme gjelder for bedrifter. Klart du kan klare deg godt med de lokale, men før eller siden er det tomt for lokale talenter, og bedrifter vil måtte lete etter ny arbeidskraft, bedre arbeidskraft for å lykkes.

Det er flere årsaker til å hente ny arbeidskraft fra andre lokasjoner eller andre land. Selskaper med høye vekstambisjoner må gjerne lenger «ut» for å finne egnede kandidater. En annen grunn er ofte for å spare penger. Det er store lønnsforskjeller rundt om i verden og gjøres rekrutteringen og organiseringen riktig, så er det penger å spare. 

New call-to-action

Enten du ser det på den ene eller andre måten, så er det et større utvalg og bedriften har mulighet til å tiltrekke seg bedre utøvere ved å se på ansettelse globalt i stedet for lokalt. Det er et valg og en strategisk satsning som bedriftsledere må ta. Hvilket nivå skal de delta på, hva er målsetningen med bedriften osv. Som programvarebedrift er du uansett en del av den globale konkurransen der internasjonale tilbydere vil komme med konkurrerende produkter. Hvem som vinner kommer an på teamet og på ledelsen.

Les mer: Hvordan tiltrekke seg nye it-utviklere?

Å administrere et globalt spredt team kan være utfordrende for en leder. Først og fremst må du sikre at mennesker samarbeider, deler kunnskap og jobber sammen for å nå klart definerte mål. For å gjøre dette må du være bevisst på kulturelle forskjeller, ha en struktur som tilrettelegger for arbeid på tvers av forskjellige tidssoner, og være åpen og tydelig i din kommunikasjon for å unngå misforståelser.

Betegnelser som “Fjernarbeid”, remote employees”, “eksterne medarbeidere” og “remote work” blir stadig mer vanlig, og teknologi gjør det stadig lettere å samarbeide hvor som helst i verden. Selv om dette gjør at multinasjonale selskaper kan samle globale team med de mest relevante ferdighetene, kan det være en reell ledelsesutfordring for ledere.

  

Hva bør du tenke på når du skal lede globale team?

Å lede lokale team og globale team har mange likheter. De praktiske forskjellene er avstanden. Som leder er det en rekke punkter du bør tenke gjennom og ha en konkret forhold til, som kommunikasjonsmetodikk og medium, språkforskjeller og kanskje tidssone. 

En annen grunnleggende utfordringene for globale team er å kjenne på tilhørighet, forståelse og relasjon på tvers av lokasjon. Er vi et felleskap? Globale team mangler gjerne innsikt i hvilke oppgaver kolleger jobber med og hvilken kompetanse de sitter med. Dette fremmer avstand, kan føre til dobbeltarbeid og kan gjøre det vanskelig å samarbeide på tvers. Team spredt på ulike geografiske lokasjoner trenger å føle på tilhørighet og et felles formål.

Artikkelen «Global teams that are successful» fra Harvard Business Review, oppsummerer at globale team som lykkes best, er de som har et felles formål og fokus. 

Det er viktig for ledere å fremme fellesskap, engasjere, og å minne teammedlemmer på at de deler et felles formål og retning. Ledelsen bør med jevne mellomrom motivere og jobbe for å synliggjøre hvordan alles arbeid passer inn i selskapets overordnede strategi.

Se for deg at du har to team av utviklere, et på hovedkontoret i Norge og et team som jobber fra en avdeling i Vietnam. Begge team er ansatt i organisasjonen på lik linje. Teamene har samme typer roller, ressurser, målsetning og fokus, forskjellen er at de jobber fra to ulike lokasjoner. Hvordan kan du som leder støtte og veilede to team som sitter geografisk spredt?

 

Klikk og last ned gratis Guide

 

 

Her er fire strategier som kan forenkle ledelse av globale team

 

Velg personer med de riktige ferdighetene og tankegangen

Som med lokalt ansatte, det aller viktigste er å finne rett folk. Personlige egenskaper og ferdigheter, innstilling og ambisjoner teller like mye uansett hvor de befinner seg. Konkurransen om dyktige utviklere er tøff overalt, men det er fortsatt store forskjeller rundt om i verden som gjør at det blir enklere å finne rett folk for din bedrift på enkelte steder rundt om i verden. Du må ha et team med høy ytelse som du stoler på for å ta de riktige avgjørelsene mens du sover.

Å jobbe i et globalt team trenger mennesker som er åpne, tilpasningsdyktige, nysgjerrige og raske til å lære. Forutsatt at du har funnet rett mann til rett jobb, så spiller det liten rolle hvor i verden de sitter og du kan håndtere det i stor grad som om de alle var lokalt ansatte.

Les mer: Hva bør du se etter når du rekrutterer nye IT-utviklere?

 

Oppmuntre og tilrettelegg for å skape relasjoner  

Sitter du på samme kontor har du noen felles møteplasser gjennom arbeidsdagen. Kaffemaskinen eller kantinen gir pusterom og muligheten til å slå av en kjapp prat. Disse uformelle samtalene spiller en vesentlig rolle i å bygge relasjoner og tillit mellom kolleger, og til og med øke produktiviteten.

Når teamet er spredt på ulike lokasjoner vil du gå glipp av disse uformelle møtene, og ledere kan derfor tilrettelegge for uformelle virtuelle samlinger og oppmuntre til tverrkulturelt samarbeid og kommunikasjon. Å arrangere jevnlige møter, spesielt de uformelle, er viktig. Det kan være løst og fast om hverdagen, interesser eller været. 

 

Vær tålmodig og respekter kulturelle forskjeller

Globale team kan bestå av individer som kommer fra mange forskjellige bakgrunner, religioner og kulturer, og for en leder kan dette være utfordrende. Dette gjelder både språklige variasjoner, sosial etikette og forretningskultur. Du som leder kommer langt med å være respektfull, tilpasse deg til ukjente situasjoner og tilnærme deg ting med et åpent sinn. Samtidig er det viktig å være tydelig på hva som er felles retningslinjer og bedriftskultur. Noen tilpasning basert på lokasjon kan være naturlig, men noe må følges overalt. Bedriftens personlighet og retningslinjer bør ha samme linje, og de som ikke ønsker å følge dette, de passer kanskje ikke inn i det store bildet, uavhengig bakgrunn.

I noen kulturer kan du vise sinne og følelser; i andre er det ikke akseptert. Hos noen bør du alltid utfordre og stille spørsmål; i andre skal du aldri stille spørsmål til det ledelsen gjør. Det er ingen kultur som er universelt rett eller galt, men om du skal lykkes med global ledelse, må du og medarbeidere ha en felles forståelse for de forskjellene som er, samtidig som det er en felles enighet for hvilken «oppførsel» som akseptert og ikke.

 

Etabler gode kommunikasjons- og samarbeidsrutiner

Regelmessig og hyppig kommunikasjon er et viktig skritt for å lede et globalt team. Kommunikasjon har innvirkning på mange aspekter av et samarbeid, og er kanskje en av de største forskjellene på å ha folk lokalt eller globalt.

 Behovet for kommunikasjon blir hverken mer eller mindre på grunn av avstand, men metodene og rutinene rundt kommunikasjon må legges opp til at man oppnår det samme som ved lokal ansettelse. Og fordi vi er mindre vant til det, blir vi også mer obs på behovet og tar kanskje mer tak i kommunikasjon for å gjøre den bedre og mer effektiv. En klar fordel vi opplever er at det kommuniseres mer med vilje og hensikt når det er avstand, slik at man blir mer obs på effektiviteten ifm. kommunikasjon. 

 Tidssone er viktig. Forskjellen mellom å kunne prates kontra å kun utveksle informasjon "offline" er betydelig. Har du en halv dag overlapp så er det mer en nok, og det er overkommelig for de fleste å strukturere det man trenge av direkte kommunikasjon i dette tidsrommet.  Dersom man har for lite overlapp, blir det tungt å arrangere møter og diskusjoner. Er det nødvendig kan det arrangeres utenfor arbeidstid, men dette er vanligvis ikke noe god løsning i lengden. 

Alternativet blir da normalt en dokumentbasert kommunikasjon. Kanskje funker det like godt med videoopptak som med dokumenter, men det må uansett tas høyde for at det må være relativt få runder frem og tilbake sammenlignet med et videomøte der man enkelt kan utveksle synspunkter og få tilbakemelding, gjerne med flere titalls runder i løpet av en time.

Last ned 8 analysekriterier: Hvor godt presterer utviklerteamet?

 

Skap suksess med globale team

Flere og flere bedrifter er avhengige av en geografisk mangfoldig arbeidsstyrke for å skape vekst. Eksterne ansatte og kolleger med ulike bakgrunner har blitt stadig mer vanlig de siste årene og har bare økt siden pandemien begynte. I en analyse om mangfold gjennomført av Mckinsey i 2019, kommer det tydelig frem at selskaper som satser på etnisk og kulturelt mangfold er 36 % mer lønnsomme enn andre selskaper.

Les mer: Hvordan beholde dine beste IT-utviklere?

For moderne organisasjoner er det avgjørende å opprettholde en mangfoldig arbeidsstyrke for å lykkes. MarketWatch skriver i artikkelen “Diverse workforces make businesses more money” at selskaper med mangfoldig stab er bedre posisjonert for å møte behovene til forskjellige markeder, og at kontantstrømmene er opp til 2,3 ganger høyere enn for bedrifter med mer ensformig stab.

Dette innebærer at ledere må lede et globalt team og være ansvarlig for å lede team av mennesker med en ulike erfaring, forskjellig kulturell bakgrunn, på spredte lokasjoner og med ulikt syn på arbeidsetikk og moral. Dette krever effektive ledere som setter god kommunikasjon og veiledning i fokus, samt en inngående aksept om at vi er forskjellige. Det er viktig å ha et åpent sinn, og selv om det er noen ulikheter, så er vi mer lik hverandre enn det vi er forskjellige fra hverandre. Å effektivt kommunisere, motivere og støtte teamet ditt krever tid, forståelse og innsats.

Les mer: Hvorfor er det viktig med et langsiktig utviklersamarbeid?

Å lede et globalt team er utfordrende, men kan gi fantastiske muligheter. Ved å gi dine ansatte en følelse av felles formål, fremme åpen kommunikasjon og empati og utnytte samarbeidsteknologi, kan du skape en atmosfære av tillit og respekt og hjelpe organisasjonen å nå sine forretningsmål.

New call-to-action

Øystein Baeko

Written by Øystein Baeko

Øystein er er CEO og Co-Founder av Facilitated Work Hub

Med sin mangeårige erfaring med å lede og legge til rette for internasjonalt samarbeid om programvareutvikling i en rekke globale teknologibedrifter, finner Øystein stor glede i å se at stadig flere norske bedrifter får tilgang til gode utviklingsressurser, som et ledd i deres utvikling og vekst.

Ønsker du å motta nye artikler
fra fagbloggen rett i innboksen?

 

"En fagblogg for toppledere og utviklingssjefer"
Av Facilitated Work Hub

Abonner her: