4 min read

Hvorfor er det viktig med et langsiktig utviklersamarbeid?

By Uma Baeko on May 4, 2020 9:44:00 AM

Topics: blogg

Hvilke tips kan en seniorutvikler dele for å lykkes med et langsiktig perspektiv på internasjonalt samarbeid? Og hvorfor er sluttbrukeren den aller viktigste for ethvert produkt?

Talentene finnes definitivt i utlandet også, men de må brukes på rett måte. 

Full-stack Seniorutvikler La Anh Tu feirer fem år her på Facilitated Work Hub. Etter fire år for Eltek, har han nå rundet ett år for akvakulturselskapet Akva Group fra Trondheim.

 

Lær noe nytt hver dag!

Anh Tu er svært fornøyd med jobbtilværelsen. «Vi er Facilitated Work Hub. Vår service og måten vi jobber på gir meg sjansen til å hele tiden bidra som et fullverdig medlem av AKVA-teamet. Derfor er målet hver eneste dag å bli litt bedre. Lære noe nytt, utvikle meg via selvstudier. Hvis jeg ikke forbedrer meg, føler jeg at jeg ikke tilfører nok. Anh Tu setter alltid kunden i sentrum.  med kunden, mener han sluttbrukeren for applikasjonene han lager. «Fornøyde kunder gjør at jeg er fornøyd også. Dette er return on investment i praksis.»

 

Satsing på ny teknologi lokker utviklere

Da Elteks eierskifte førte til strukturelle endringer, ønsket Anh Tu nye faglige utfordringer. Som en global leder innen akvakultur-installasjoner sto AKVA fram som et lokkende alternativ. «Jeg hadde andre tilbud, men de virket ikke teknisk utfordrende nok. AKVAs satsing på ny teknologi som mobilapplikasjonene Flutter, Xamarin og React, samt fordypning i .Net Core og Azure, passet meg langt bedre. Som jeg sa, jo mer nytt jeg lærer, jo mer kan jeg bidra med. Både kortsiktig og langsiktig.» 

 

Langsiktighet skaper nøkkelpersoner

En vanlig arbeidsdag består av koding, feilsøking, innspill og ideer. Daglig online scrum med alle nordmenn og vietnamesere i avdelingen holdes kl. 16. Anh Tu og hans voksende Vietnam-avdeling er selvsagt likestilt med kollegaene i nord. «Vi får stadig mer ansvar og innflytelse,» kan han fortelle. Produktkjennskapen øker med hvor mye tid firmaet investerer i sine ansatte. Du skaper dine nøkkelbrikker. «Våre norske kollegaer har tiltro til våre løsninger, og vi har troen på dem. Tillit til andres evner er vesentlig. Og vet du hva? Jeg føler ikke på noen distanse mellom oss og Trondheim. Overhodet ikke, faktisk.»

Det er mye å tjene på å tenke langsiktig, også innen remote ansettelse, sier vår jubilerende utvikler.

 

Empati med sluttbruker

Akva installasjon i Flatanger. Foto: Anh Tu

På sitt første år med AKVA har Anh Tu besøkt Trondheim to ganger. En todagerstur til et oppdrettsanlegg i Flatanger var en viktig opplevelse. Han forteller at de fikk en tur til de land- og havbaserte installasjonene, guidet rundt av fiskeoppdretteren personlig. Samtidig var applikasjonene han selv hadde laget flittig i bruk. Tilbakemeldingene i felten kom på løpende bånd. De fleste funksjonene høstet skryt. Andre ikke. — Hvorfor må jeg klikke innom flere steder for å styre mate-sensoren? Hadde det ikke vært mulig å gjøre dette enklere?

Før han fikk se produktet i bruk, hadde Anh Tu gjerne forestilt seg applikasjonene som separate enheter. I felten kom overblikket, om hvordan alt hang sammen. AKVA leverer komplette oppdrettsløsninger med over 1000 sensorer i sving. Opplevelsen av å se produktet i bruk gjorde inntrykk. Motivasjonen og inspirasjonen til å lage enda bedre software kom raskt, når produktkjennskapen nå hadde økt.

 

3 fordeler ved vietnamesiske utviklere

Basert på sin erfaring i langsiktig samarbeid mellom norske og vietnamesiske utviklere, hvilke styrker vil Anh Tu tilskrive sine landsmenn?

Hvordan velge riktige utviklerkollegaer?

Anh Tu deltar aktivt under jobbintervjuer når Akva Group's avdeling på hub´en utvides. Hva leter han etter hos fremtidige kollegaer? «CV´er viser meg harde fakta, men jeg er mer interessert i hvordan man benytter kunnskapen i praksis. Hvordan bidro de med sine skills innad i sitt forrige team? Hvilke løsninger kom de fram til på skryteprosjektene de viser til?» Kjærlighet til faget er viktig når en tenker på såvel produktutvikling som samarbeidet innad i avdelingen, hevder han. Hele veien, fra kick off til ferdig UX. Og sistnevnte funksjonsaspekt skal virkelig levere.

«Det kan hende jeg selv er fornøyd med produktet som ferdigstilles. Men jeg er ikke brukeren, det er det sluttbrukeren som er,» smiler Anh Tu.

Uma Baeko

Written by Uma Baeko